Sběr starého papíru

Napsal Helena Dušová dne .

V období od 10. 12. do 14. 12. 2018 proběhne sběr starého papíru.
Kontejner bude přistaven na školním dvoře.

Halloween ve škole

Napsal Michael Červenka dne .

Dne 31. října se u nás ve škole konal Halloween. Tuto akci jsme si vzali na starost my – žáci devátého ročníku.

Přípravu dekorací a kostýmů jsme zahájili již začátkem října. Strašidelná atmosféra musela být dokonalá, tak jsme stříhali, lepili, malovali, abychom vyzdobili tři třídy, chodby a školní půdu, kudy naše halloweenská stezka vedla. Připravili jsme soutěže, které žáci prvního stupně a 6. ročníku plnili. Děti procházely bludištěm, překážkovou dráhou
a poznávali skryté předměty. Zlatým hřebem byla stezka odvahy na školní půdě, kde se všichni museli podepsat
u našeho školního kostlivce. Na konci na všechny statečné účastníky čekala sladká odměna. Myslíme si, že se nám akce povedla a mladší spolužáci si snad odnesli bezva strašidelné zážitky.

Celý Halloween byl zakončen vyhlášením soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu. Vítězné kolektivy dostaly krásné dorty, které upekla  naše spolužačka Míša Jašková a paní učitelka Helena Uhříková.

Těšíme se, až budeme moci zase něco pro ostatní zorganizovat. Moc nás to bavilo.
                                                                                                             
Michael Červenka
9. ročník

Fotografie z této akce naleznete v GALERII

Sdílené dílny Zlín

Napsal Miluše Šafářová dne .

Sdílené dílny ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín

Velmi nás potěšil zájem SPŠ polytechnické COP Zlín o další spolupráci v rámci tzv. sdílených dílen. Jedná se o vzájemné učení. Studenti střední školy předávají své znalosti našim žákům, učí je zvládat manuální činnost a dodržovat technologický postup při dané práci.

Cílem sdílených dílen je zvýšit zájem o studium technických oborů, zlepšit manuální zručnost a pomoci v rozhodování při volbě střední školy.

Ve školním roce 2018/19 jsou sdílené dílny opět připraveny pro žáky 8. ročníků. Vzájemné učení proběhne prostřednictví 2 celodenních návštěv střední školy.

První návštěva proběhla v měsíci říjnu. Žáci prošli dílnami slaboproudé elektrotechniky, silnoproudé elektrotechniky, strojírenskou a polygrafickou dílnou, objevili 3D učebnu. V dílnách silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky měřili elektrické veličiny, prováděli analýzu poruch, opravovali jednoduché elektrotechnické zařízení, vyráběli hrací kostku. V polygrafické dílně poznali přípravu tiskových podkladů v grafickém studiu. Pracovali s grafickými programy. Ve strojírenské dílně mnozí poprvé pracovali s vrtačkou, svěrákem a posuvným měřidlem, řezali závity. V 3D učebně se seznámili s 3D CAD systémy a nejnovějšími technologiemi 3D tisku.

Oceňujeme spolupráci studentů střední školy s našimi žáky, způsob předávání znalostí, motivaci k manuální práci. Současně studenti v roli učitelů se učili, museli reagovat na zpětnou vazbu našich žáků a rozdílné názory. Vzájemné učení přineslo nejen nové zkušenosti, ale i týmovou spolupráci a radost z vykonané práce. Moc děkujeme! Už se těšíme na další sdílené dílny, které proběhnou v měsíci březnu.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Ekologická vycházka

Napsal Miluše Šafářová dne .

Teplý podzim nás vylákal na výlet do přírody a my se rozhodli spojit příjemné s užitečným.
Připravili jsme rozpis tras pro jednotlivé třídy, přichystali pytle, rukavice a vyrazili uklízet.
A že nám „šla práce od ruky“ dokládají fotografie v galerii.
Udělali jsme dobrý skutek nejen pro přírodu, ale i pro sebe. Vždyť prostředí, ve kterém žijeme, patří nám všem.

V Africe je pěkně horko!

Napsal Mgr. Veronika Balážiková dne .

Na začátku listopadu jsme se vydali do ZOO Lešná. Během dopoledne na nás čekala exkurze pořádaná zaměstnanci zahrady. Během výukového programu V Africe je pěkné horko! jsme se dozvěděli o vybraných zvířatech spoustu zajímavých informací a účastnili se krmení.
Už teď se těšíme, až zase někdy pojedeme a prozkoumáme třeba některý další kontinent.
Děti z 3.třídy

Fotografie z této akce naleznete v GALERII

Sázení lípy republiky

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

U příležitosti stého výročí vzniku republiky bylo v našich obcích a městech vysázeno tisíce pamětních lip. Děti naší školní družiny byly při tom, když se 31. října 2018 sázela lípa ve Fryštáku Dolní Vsi.

"Přeji si, aby z lípy vyrostl krásný zdravý strom," řekl Jakub Kostřica a Jaromír Nutil dodal: "Jsem rád, že vysazená lípa bude památkou pro další generace."

Několik fotografií z akce najdete v galerii.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Napsal Miluše Šafářová dne .

Přijímání žáků na maturitní obory je spojeno se zdárným zvládnutím povinných testů z českého jazyka a matematiky. Letos naši žáci, kteří ukončili 9. ročník, byli opět velmi úspěšní. V českém jazyce skončili podle průměrného percentilního umístění 19,6 percentil nad republikovým průměrem. V matematice to bylo 19,3 percentil nad republikovým průměrem. Ve výborných výsledcích se projevila nejen intenzivní domácí příprava, ale i práce v rámci výuky a seminářů z českého jazyka a matematiky. Děkujeme paním učitelkám Janě Kalandrové a Daniele Floriánové za odvedenou práci.

Bramborová tiskátka

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

První společná tvořivá dílnička ve školní družině proběhla v tomto školním roce v úterý 23.října 2018. Již tradičně jsme se spolu s rodiči a dětmi sešli při výrobě bramborových tiskátek. Za vydatné vzájemné pomoci se dětem podařilo vyřezat z brambor zajímavé tvary, které s nadšením otiskovaly na připravené výkresy. Jak se nám odpoledne vydařilo si můžete prohlédnou ve fotogalerii.

Krásné podzimní dny přejí vychovatelky ŠD.

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Napsal Miluše Šafářová dne .

Naše škola pravidelně organizuje pro třídy, které přicházejí na druhý stupeň adaptační kurzy, které pomáhají k navázání dobrého kontaktu mezi učiteli a žáky. Učitelům tyto pobyty umožňují poznat žáky v mimoškolním prostředí, při aktivitách zaměřených na spolupráci. Žákům pobyt pomáhá zlepšit přátelské vztahy, posílit vzájemnou komunikaci a zkvalitnit třídní kolektiv.
Kromě vzájemného poznávání spolužáků a třídního učitele při společných zážitcích, je snahou organizátorů vytvořit v žácích jistotu, že v případě problému se mohou s důvěrou obrátit na svého třídního učitele či další učitele školy.
Letošní adaptační kurzy už proběhly. Pro všechny tři šesté třídy byl připraven třídenní pobyt na Rusavě v penzionu U Bílého koně.
Jak se dětem na kurzech líbilo, jaké zažili dobrodružství a jaké získali netradiční zážitky, si může přečíst ve slohových pracích Jáchyma Červeného, Nely Gajdošíkové, Kláry Kamily Gyuricsekové, Kristýny Pavlíkové, Karolíny Sovadinové, Sáry Václavkové a Jakuba Večeřy.

Odkaz na slohové práce:  

Fotografie naleznete v galerii.

Beseda s Věrou Sosnarovou

Napsal Jiří Karásek dne .

Dne 27. 9. 2018 se naše devátá třída zúčastnila besedy s paní Věrou Sosnarovou, jejíž život se stal předlohou pro knihu ,,Krvavé jahody“. Akci pořádala  SPŠP – COP Zlín k 100. výročí vzniku Československa a paní učitelce Sylvě Knedlové se podařilo zajistit nám účast. Protože jsme v hodinách literatury s paní učitelkou Marcelou Klapilovou knihu četli, byli jsme zvědaví a moc se těšili. Osmdesátisedmiletá Věra Sosnarová nás nezklamala.

Věra byla ve svých čtrnácti letech ( květen 1945) odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora  - gulagu – na Sibiři, protože její matka, původem Ruska, byla považována za vlastizrádce, když z Ruska utekla před občanskou válkou s českými legionáři. Devatenáct let zde spolu s matkou a sestrou prožívala hrůzy stalinistického režimu. Jako zázrakem vše přežila a po návratu do vlasti musela podepsat mlčenlivost. Byla neustále sledována STB
a poprvé mohla promluvit až po Sametové revoluci.

Příběh této stařičké ženy je jeden z nejsilnějších, jaké jsme kdy slyšeli. Je z něho cítit neskutečná touha přežít a vrátit se domů do rodné vlasti. Všichni jsme si uvědomili, že si musíme vážit rodiny a všeho, co máme. Nic z toho není samozřejmost. Je to pro nás velké ponaučení do života.

Finančně tuto akci podpořili starosta města Fryšták Mgr. Lubomír Doležel, pan Vlastimil Filák a paní poslankyně Alena Gajdůšková. Děkujeme.

Jiří Karásek
žák 9. ročníku