Krásné prázdniny

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Rozloučení s deváťáky

Napsal Miluše Šafářová dne .

Závěr školního roku je v naší škole vždy spojen se slavnostním rozloučením s absolventy ZŠ Fryšták, tedy deváťáky. Slavnostní shromáždění na školním dvoře proběhlo za přítomnosti pana starosty města Fryšták, paní starostky obce Lukoveček a paní ředitelky mateřské školy. Mezi diváky byli především rodiče společně s dalšími příbuznými.
Po proslovu pana ředitele byli oceněni všichni žáci, kteří vzorně studovali, reprezentovali školu v různých soutěžích a olympiádách, byli příkladem pro ostatní.
Pan starosta Mgr. Lubomír Doležel předal ocenění těm nejlepším – Tomáši Novákovi z 9. A a Davidu Sklenaříkovi z 9. B.
Místopředseda FC Fryšták Ing. Pavel Gálík ocenil naše mladé a nadějné fotbalisty.
Na závěr si připravili proslov žáci devátých tříd a rozloučili se tak s celým učitelským sborem.
Krásnou „tečkou“ bylo předání kytiček všem deváťákům od žáků prvních tříd.

A tak Vám, milí deváťáci, přejeme do dalšího studia i osobního života jen to nejlepší, vykročte tou správnou nohou, základní škola končí, život začíná.

Slavnostní rozloučení zdokumentovala paní Marcela Krajčová, na její fotografie se můžete podívat do naší galerie.

Úřední hodiny v kanceláři školy během prázdnin

Napsal Helena Dušová dne .

červenec:
1. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
2. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
7. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
8. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
 
srpen:
25. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
26. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
27. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
30. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
31. 8.                     8.00 – 12.00 hod.

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

V měsíci červenci 2021 bude školní jídelna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

Od pondělí 2. srpna 2021 bude školní jídelna v provozu pro cizí strávníky. Pokud bude situace ohledně hygienických omezení příznivá bude umožněno stravování cizích strávníků ve školní jídelně. Vstup pro tyto strávníky bude jako obvykle od sportoviště. Stravování ve školní jídelně je možné od 10.30 do 11.45 hodin.

Rodiče budoucích prvňáčků si mohou vyřídit vše potřebné pro stravování svých dětí u vedoucí školní jídelny paní Renaty Jaškové během měsíce srpna vždy v pondělí od 6.00 do 12.00 hodin, případně jindy po telefonické domluvě na telefonu 606 094 707.

Mgr. Libor Sovadina