EXPERIMENTÁRIUM A VIZOVICKÉ SKLÁRNY

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

V druhém únorovém týdnu se žáci osmých tříd zúčastnili hned dvou vzdělávacích exkurzí. 12. 2. navštívili Experimentárium na SPŠ Otrokovice a 14. 2. se vypravili vlakem do sklárny Glass Atelier Morava ve Vizovicích. Tímto děkujeme SRPŠ za možnost dopravy vlastním autobusem do Otrokovic.
V Experiemntáriu v Otrokovicích všichni zažili mnoho legrace při vtipném výkladu pana Otakara Pancnera. Žáci si mohli prohlédnout elektronový mikroskop s unikátními mikrosnímky a vyzkoušet si principy fungování různých fyzikálních zákonů. Neméně poutavé byly i výborně připravené chemické pokusy v pravé chemické laboratoři, kde si žáci například vyzkoušeli jak „hoří ruce“.
Ve vizovické sklárně jsme pak pozorovali ruční výrobu skleniček a ozdobných skleněných předmětů, kde největší obdiv samozřejmě získal sklářský mistr. Myslím, že jsme si v tu chvíli všichni uvědomili, jak je to namáhavá práce. A protože se náš výlet konal na „Valentýna“, zakončili jsme jej sladkou tečkou v místní vyhlášené čokoládovně.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Recitační soutěž I. stupně

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Na konci února se na prvním stupni tradičně konají třídní kola recitační soutěže. Žáci si texty vybírají sami, s rodiči nebo s třídní učitelkou. Básně přednesou zpaměti v hodinách čtení. Ti nejlepší pak postupují do školního kola. V letošním roce se školní kolo konalo 8. března a recitátoři s trochou trémy přednesli porotě i ostatním soutěžícím svá vystoupení.

Výsledky soutěže:

Projekt Happysnack

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

_Projekt Happysnack pod svou hlavičkou sdružuje školní projekty
Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, doplněné o zdravé
svačinky ze školního automatu. _

Happysnack

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,
dnes obdrželi žáci naší školy informační leták a kartičku na odběr zdravých svačinek a mléčných výrobků z výdejního automatu umístěného u školní jídelny. K odběru výrobků je nutná registrace na webu : www.happysnack.cz, kde najdete veškeré informace a návod jak postupovat. Tyto svačinky jsou určeny především k doplnění jídelníčku žáků, stávající nabídka svačin ze školní jídelny zůstává samozřejmě zachována. Doporučujeme kartičku podepsat jménem žáka pro případ ztráty a také si zaznamenat číslo karty. V případě ztráty kartičky je možné si vyzvednout novou u paní zástupkyně Mgr. Heleny Uhříkové.
 
Mgr. Libor Sovadina

Setkání s rodiči

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

zveme vás na společné setkání – besedu na téma základního školství ve Fryštáku, kterého se zúčastní zástupci zřizovatele školy, vedení školy, školní jídelny, výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka. Setkání se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 v 17.00 hodin v jídelně Základní školy Fryšták. Vstup do jídelny bude od sportoviště.

Těšíme se na setkání                                                                                 

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Týden zdravých svačinek

Napsal Mgr. Jana Kalandrová dne .

Zápis dětí do 1. třídy

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Recitační soutěž 2019 - školní kolo

Napsal Mgr. Marcela Klapilová dne .

20. února 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně s následujícími výsledky:

1. kategorie:    
     
1. místo – Eliška Krajčová   6. C
2. místo – Jáchym Červený   6. B
3. místo – Pavel Juráň   7. A
     
2. kategorie:    
     
1. místo – Nicol Trnčáková   8. A
2. místo – Helena Hvozdenská   9.
3. místo – David Hanačík   8. A
     
Cena diváků – Nicol Trnčáková   8. A

Tito žáci budou reprezentovat naši školu v okrskovém kole.
Přejeme jim hodně štěstí.

Marcela Klapilová

Fotografie z této akce naleznete v GALERII

Akce žáků 8. ročníku

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Žáci 8. A a 8. B během února navštívili 2 vzdělávací exkurze – 12. 2. Experimentárium na SPŠ Otrokovice a 14. 2. sklárnu Glass Atelier Morava ve Vizovicích. Tímto děkujeme SRPŠ za možnost dopravy vlastním autobusem do Otrokovic.
V Experiemntáriu v Otrokovicích jsme zažili mnoho legrace při vtipném výkladu pana Otakara Pancnera, kterému patří velké poděkování. Děti si mohly prohlédnout elektronový mikroskop s unikátními mikrosnímky a vyzkoušet si principy fungování různých fyzikálních zákonů. Neméně poutavé byly i výborně připravené chemické pokusy v pravé chemické laboratoři, kde si děti například vyzkoušely jak „hoří ruce“.
Ve vizovické sklárně jsme pak pozorovali ruční výrobu skleniček a ozdobných skleněných předmětů, kde největší obdiv samozřejmě získal sklářský mistr. Myslím, že jsme si v tu chvíli všichni uvědomili, jak je to namáhavá práce. A protože se náš výlet konal na „Valentýna“, zakončili jsme jej sladkou tečkou v místní vyhlášené čokoládovně.
Napsala Mgr. Hana Krajčová

Sedmáci na lyžáku

Napsal žáci 7. tříd dne .

Ve dnech 3. – 8. února se žáci 7. A a 7. B zúčastnili lyžařského kurzu. Na chatu Spartak v Javorníkách jsme odjížděli již v nedělní poledne. Cesta autobusem byla klidná, horší byl pěší výstup na samotnou chatu, ale nakonec jsme se všichni ve zdraví dostali nahoru.
Ubytovali jsme se a následovala chutná večeře. Druhý den jsme byli podle svých schopností rozděleni do čtyř družstev. Kdo lyžovat uměl, zdokonalil se, kdo ne /například já/, ten se to aspoň trošku naučil. Musím říct, že i úplní začátečníci sjeli svah a dokázali se pomocí lanovky dostat zpátky na kopec.
Celý kurz jsme si užili, najedli jsme se vždy dobře, lyžovali jsme dvakrát denně, na pokojích bylo hodně srandy a každý den jsme zakončili zábavným programem některého z družstev, kdy jsme hráli hry a ve čtvrtek i tancovali.
Mnoha lidem bylo určitě trošku smutno, když jsme v pátek odjížděli domů, ale všichni jsme se těšili na domov a rodiče.
Tomáš Novák 7.A