Snoezelen

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Ve středu 6. února navštívily děti ze školní družiny centrum vzdělávacích, volnočasových i dobrovolnický aktivit Kamarád – Nenuda z.s.  Pracovníci centra zde vytvořili speciální multi-senzorickou místnost Snoezelen, která nabízí ojedinělé zážitky. Pobyt v místnosti rozvíjí smyslové vnímání, zlepšuje soustředění, podporuje seberealizaci, napomáhá lepšímu začlenění se dětí do kolektivu a v neposlední řadě navozuje pocit uvolnění. A právě v této místnosti strávily naše děti spolu s paní vychovatelkou Danou Orsavovou a lektorkou z Nenudy 60 příjemných minut.
Několik fotografií naleznete v galerii.

Provoz jídelny v době jarních prázdnin

Napsal Marie Chudožilová dne .

Jídelna v době jarních prázdnin od 25. února do 1. března 2019 nebude v provozu.
Důvodem je rekonstrukce některých prostor kuchyně.

Děkujeme za pochopení.

Chudožilová M.

Hovězí maso ve školní jídelně

Napsal Marie Chudožilová dne .

Na základě častých dotazů rodičů, odkud je hovězí  maso, které podáváme našim strávníkům chci odpovědět takto:

U každé dodávky hovězího masa je průvodní doklad - identifikační certifikát, kde je uveden původ masa,chovatel,  pohlaví zvířete, stáří a potvrzení o jeho labolatorním  vyšetření -  BSE,  číslo testu a protokolu.

Maso, které dostávají naši strávníci je pouze z českých jatek, a to z jatek JACOM HOLEŠOV a JATKA BUČOVICE.

Živý dobytek se všude vykupuje za stejnou cenu, porazí se za stejnou cenu.

 Pokud je maso levné a balené, je prostě něco špatně. Jenom podvodem je možné prodávat maso pod jeho cenu.

Při přejímce masa je provedena kontrola jeho teploty vpichovým teploměrem, zhodnocena jeho kvalita, váha  a záznam proveden na dodacím listu s razítkem a podpisem pověřené kuchařky. Přejímka masa je ráno kolem 5 hodiny, maso je ihned zpracováváno, neskladuje se. Dodávky jsou prováděny autem s chladícím zařízením. Pokud se maso musí opracovánat den předem, je uloženo v zařízení v samostatné lednici s digitálním řízením teploty. Mleté masa se vyrábí na zařízení po přejímce, nikdy se neprovádí mletí den předem. Mleté masa si vyrábíme sami.

 Průvodní doklady uchovávám po dobu deseti let / přikládám je k fakturám/

 Chudožilová Marie - vedoucí školní jídelny

Přerušení dodávky elektřiny – organizace výuky

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ve dnech 12. a 14. února 2019 bude v době od 7.30 do 15.30 hodin přerušena dodávka elektřiny do základní školy. Vzhledem k tomu bude výuka upravena a bude probíhat následovně :

12. 2. 2019 (úterý) bude probíhat normální výuka dle rozvrhu v rozsahu maximálně šesti vyučovacích hodin
(do 12.55 hodin). Poté žáci půjdou na oběd a domů. Svačina i oběd bude ve školní jídelně zajištěna. Provoz školní družiny bude zkrácen do 13.00 hodin z důvodu nefunkčnosti topení a rizika nízké teploty. Pro jistotu by bylo vhodné,
aby si žáci vzali do školy teplejší oblečení (svetr, mikinu).

14. 2. 2019 (čtvrtek) si třídní učitelé naplánují vycházku do okolí, případně návštěvu výstavních a kulturních akcí
ve Zlíně. O zvoleném programu celého dne a jeho průběhu budou žáci předem informováni třídními učiteli. Žáci
I. stupně se dostaví do školy na 7.25 hodin do tříd a pak ve vhodný čas vyrazí na zvolený program. Žáci II. stupně
se dostaví do školy na 8.30 hodin. Svačina a oběd bude zajištěna ve školní jídelně a připravena k vyzvednutí před odchodem na zvolený program. Provoz školní družiny bude opět zkrácen do 13.00 hodin. Pokud žáci půjdou na vycházku, je nutné se dobře obléci.

Upozorňujeme, že objednání svačin a obědů, vkládání hotovosti na stravovací účty je nutné provést nejpozději
v pondělí 11. února a to nejlépe na celý týden.

děkujeme za pochopení
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Vánoční den 6. tříd

Napsal Vendula Kolářová, Klára Kamila Gyuricseková dne .

Dne 21. prosince byl poslední školní den roku 2018. Celý týden jsem se na ten den moc těšila, protože jsme se všechny tři šesté třídy domluvily na společném programu.
První hodinu jsme se vzájemně navštívili. Nejdříve nás uvítala třída 6. B, která si připravila výstavu betlémů. Popovídali nám, kde a kdy vznikly. Poté jsme šli do třídy 6. A. Ti nám ukázali tradiční zvyky na Štědrý den: házení střevíce a krájení jablka. A nakonec do naší třídy 6. C, kde jsme si připravili zpívání koled. Nejprve jsme všem řekli, kdy koledy vznikly a co znamená slovo koleda. Potom jsme si několik koled zazpívali.

Vánoční zpívání na schodech

Napsal Mgr. Lenka Truhlářová dne .

Poslední den, který ještě trávíme ve škole a po němž následují vánoční prázdniny, bývá vždy uvolněný, provoněný vánočními stromky v každé třídě a také cukrovím z kuchyní našich domovů. A už neodmyslitelně k němu patří také zpívání koled na našich školních schodech.
Děkuji všem, kdo s námi zpívali, jak u stromku, tak u zábradlí 1. patra nebo v přízemí (bylo to moc povzbudivé) a hlavně patří velké díky těm, kteří hráli se mnou na hudební nástroje (2 kytary, saxofon, triangl a paličky), obsluhovali aparaturu nebo drželi noty. Ze všech bych chtěla jmenovat Jakuba Kráčalíka, Helenu Hvozdenskou, Matěje Vaškoviče, T. Macíka a Michaelu Jaškovou (naše deváťáky).
Děcka, bylo to s vámi krásné, chvilkami něžné a chvilkami to mělo grády.
Těším se na spolupráci zase příští rok v tom předvánočním čase.
Lenka Truhlářová

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Experimentárium – exkurze žáků 6. tříd

Napsal Eliška Krajčová, Ema Dřevojánková, Jáchym Červený dne .

Jak funguje elektřina? Může se ručním pohonem rozsvítit žárovka? Jak můžeme vytvořit a zpozorovat malý blesk? Na tyhle otázky si všichni našli odpověď…
V pondělí 3. 12. se žáci 6. tříd vydali na exkurzi do Experimentária na Střední průmyslové škole v Otrokovicích.
Ráno jsme se sešli celí natěšení ve vestibulu a čekali, až pro nás přijedou dva autobusy (bylo nás přes 60). Konečně jsme se dočkali a s radostí nastoupili do autobusů. Když se všichni usadili, autobusy se daly do pohybu a vyrazilo se. Než jsme se nadáli, byli jsme v cíli.

Sponzorský dar

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

V říjnu 2018 navštívili naši školu majitelé firmy KOVOTREND s.r.o. s nabídkou sponzorského daru a následné spolupráce. KOVOTREND je rodinná firma se sídlem ve Fryštáku, která se již 23 let věnuje výrobě a montáži ocelových hal a konstrukcí. Jejich sponzorský dar ve výši 40 000 Kč nám umožnil zakoupit nábytek do učebny 2.A a zlepšit tak atmosféru i estetické prostředí třídy. Spolupráce v příštích letech bude zaměřena především na inovativní technologie ve výuce.
Majitelé seznámí žáky 8. a 9. tříd naší školy se svým moderním provozem, výrobními postupy a systémem fungování firmy. Cílem je vzbudit zájem žáků o studium technických a strojírenských oborů.
Pavlu Slaměnovi a Martinu Slaměnovi, majitelům firmy, za velkorysý dar i nabídnutou spolupráci touto cestou děkujeme.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Předvánoční doba adventní vybízí k zamyšlení nad sebou a k dobrým skutkům směřovaným k druhým. Žáci naší školy měli chuť někoho potěšit, udělat někomu radost. Členové školního parlamentu se rozhodli zapojit do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Projekt propojuje lidi z domovů pro seniory s dárci, kteří chtějí splnit jejich vánoční přání. My jsme si vybrali domov pro seniory v Lukově. Není to daleko a žije tam mnoho bývalých Fryštačanů. Kontaktovali jsme vedení domova a domluvili se na podrobnostech. Sociální pracovnice sestavily seznam přání: plyšový polštářek, mapa Evropy, předplatné časopisu, tričko s dlouhým rukávem, hygienické potřeby, stolní hokej….. Jakmile jsme měli seznam
k dispozici, uspořádali jsme sbírku mezi žáky. Hned první den bylo vybráno 6.878 Kč. Členové parlamentu peníze vybrali, spočítali a nakoupili dárky v celkové hodnotě 5.384 Kč. Děvčata z devátého ročníku vše krásně zabalila.

Do Lukova jsme se vydali ve čtvrtek 20. 12. Byla to velmi milá návštěva, na obdarovaných bylo vidět, že jsme je potěšili. Věděli jsme, že pro většinu z nich to byl jediný vánoční dárek, jediná vánoční návštěva. Potom jsme si prohlédli jednotlivé pokoje, jídelnu, společenskou místnost a navštívili bývalého obyvatele Fryštáku pana Kopečného.

Žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy za finanční příspěvky velmi děkujeme. O využití zbytku peněz rozhodne školní parlament na své lednové schůzce.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Projektový den Tvoříme ze dřeva

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

V předvánočním čase navštívili naši školu dva lektoři (bývalí učitelé) se svým projektem Tvoříme ze dřeva. Seznámili žáky prvního stupně se dřevem jako přírodním materiálem a naučili je základní postupy opracování dřeva. Při broušení, zatloukání hřebíků a lepení si mohli procvičit svoji zručnost. Z dřevěných polotovarů si každý vyrobil buď vločku, budku, anděla, auto nebo věšák na šperky. Ze soustředěných i usměvavých obličejů bylo vidět, že všechny práce moc bavila.

Fotografie z tohoto projektu naleznete v galerii.