Stromy přátelství

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Na jedné ze schůzek školního parlamentu jsme se starosty tříd probírali, jak vylepšit školní dvůr. Čtvrťáci navrhli vysadit nový strom. Věděli jsme, že parkové stromy jsou poměrně drahé, členové parlamentu v rámci diskuze navrhli požádat o finanční pomoc město Fryšták a obec Lukoveček.

Olympijský víceboj

Napsal Miluše Šafářová dne .

Fryštácký podzimní Olympijský víceboj probíhal opět za účasti všech žáků školy. Osvědčilo se nám propojení tříd 1. stupně s třídami 2. stupně, kdy žáci 2. stupně byli v roli trenérů a pomáhali svým svěřencům s rozcvičením, s taktikou, jak dosáhnout nejlepšího výkonu, s překonáním neúspěchu, ale i s nošením batůžku.
Zahájení se ujali žáci 7. C. Rozdělili se do pěti skupin a oblečeni v barvách olympijských kruhů reprezentovali 5 kontinentů. Po olympijské znělce vzplanul symbolický olympijský oheň a boj o splnění disciplín byl zahájen. Děkujeme všem žákům za skvělé výkony, trenérům za péči o svěřence a rozhodčím (učitelům a družinářkám) za spravedlivé hodnocení a neustálé povzbuzování.

Reportáže žáků 3. B z Olympijského víceboje

Napsal žáci 3.B dne .

Dobrý den, dnes je pátek a je oblačno.
Vítejte na olympiádě a začínáme 1. disciplínou, hod míčem do dálky. Začíná Kuba Kostřica a Jaromír Nutil hází. Je to 168 cm, a teď Jára 167 cm. Další hluboký předklon a potom sedy-lehy, skok do dálky a běh na 500 metrů. Jdeme na běh, už jsou všichni na startovní čáře a už běží! Ale Alžběta Běláková měla natažený sval a začal ji bolet. Potom šla z tratě pryč. A teď jdeme na vyhlášení. Na prvním místě se umístila Terez, na druhém Nella Kotasová a z kluků se umístil Kuba Kostřica. Na shledanou, milí diváci.
Běláková Alžběta, 3. B

Turnaj v Člověče, nezlob se!

Napsal Mgr. Magda Drábková dne .

V pátek před podzimními prázdninami, jsme si ve 4.A udělali turnaj ve hře Člověče, nezlob se. 16žáků bylo rozděleno do čtyř skupin. Z každé skupiny postoupil jeden, který jako první měl dvě figurky v domečku. Finálové kolo tvořili čtyři žáci. Vítězem se stal nejrychlejší hráč s první figurkou v domečku. Během této krásné hry nechyběl smích, pláč a vztek. Na závěr získali všichni sladkou odměnu. Protože se nám hra líbila, v turnajích budeme pokračovat i nadále.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Tak trochu jiný Halloween

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

V letošním roce si 9. A pro děti připravila „Soutěž o nejkrásnější nebo nejzajímavější dýni“. Do soutěže bylo zařazeno 40 dýní, jedna hezčí než druhá. U výrobků menších dětí bylo zřejmé, že jim pomáhali i „dospěláci“. A o to nám vlastně také šlo. Aby rodiče strávili čas se svými dětmi při nějaké zábavné činnosti, protože tyto okamžiky si děti pamatují nejvíc.

Porota z řad deváťáků a učitelů pak měla opravdu nelehký úkol, vybrat tři nejlepší výtvory. Občas jsem zaslechla: „Už jsem sice odevzdal hlasovací lístek, ale teď bych asi hlasoval jinak“. Navíc nám nepřálo ani teplé počasí a dýně se začaly velmi rychle kazit. Z toho důvodu jich několik nebylo možné do soutěže zařadit. A jak to tedy dopadlo?

Pozvánka na třídní schůzky

Napsal Miluše Šafářová dne .

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky a konzultace, které se uskuteční v úterý 12. 11. 2019 v budově ZŠ Fryšták.

Program:
16:00–16:30
Třídní schůzky v kmenových třídách s třídními učiteli.
Informace o prospěchu, chování a plánovaných akcích.

16:30–18:00
Konzultace s učiteli jednotlivých předmětů ve třídách a kabinetech podle vyvěšeného rozpisu při vstupu do budovy školy.

17:00–18:00
Schůzka s rodiči žáků 9. tříd (v přírodopisné učebně, kmenová třída 9. A). Informace o přijímacím řízení, přihláškách na SŠ, výběru studijního oboru, přípravě na přijímací zkoušky.

18:00
Setkání se zástupci středních škol.

Těšíme se Vás

Letošní sdílené dílny

Napsal žáci 8.B dne .

Dne 25. 9. jela třída 8. B na exkurzi na Odborné učiliště nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem. V 7 :30 ráno jsme dorazili na autobusové nádraží Bystřice pod Hostýnem a odtud jsme šli na místo určení. V prostorách dílen jsme si odložili věci do oddělené místnosti a odešli do dílny, kde jsme se měli věnovat výrobě hmyzího domečku. Pár spolužáků z naší třídy šlo do jiné dílny, kde pracovali společně s žáky z Hulína. Naučili jsme se rozeznávat různé druhy dřeva, pracovat s nářadím, a když byly domečky hotové, dostali jsme k obědu pizzu. Pak jsme se šli podívat na maturitní práce absolventů, které byly velmi hezké. Nakonec jsme i s hotovými domečky odjeli autobusem domů. Exkurze byla zajímavá a moc se nám líbila. Mohou se na ni těšit i žáci 8. A. a my ještě jednou na jaře.
            
Žáci 8. B

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Soutěžte s KBPI o hodnotné ceny!

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Až do 15. listopadu 2019 mohou děti a studenti soutěžit na www.kpbi.cz („Kraje pro bezpečný internet“) v soutěžním kvízu, který se týká bezpečné práce na internetu. Pro úspěšné řešitele kvízu je následně dostupná i jeho složitější varianta Kvíz PLUS. Podmínkou je nejprve řádná registrace a správné odpovědi na 20 otázek v kategorii odpovídající věku dítěte. Nebojte se, pokud nezodpovíte všechny otázky bez chyby, máte neomezený počet dalších pokusů.

Na vylosované úspěšné řešitele čeká každý měsíc hodnotná cena a na konci roku losování o další hodnotné ceny. Do kvízu se dostanete přes e-learningové kurzy pro Děti a studenty. Pravidla soutěžního kvízu a další informace naleznete na výše uvedené webové stránce.

Sběr papíru v ZŠ Fryšták

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Sběr papíru v naší škole je již tradiční aktivitou. Sběrem vedeme žáky k posílení ekologického myšlení, šetření papírem a třídění druhotných surovin. Sběr probíhá přibližně jednou za měsíc podle potřeby a množství papíru ve sběrné kleci na školním dvoře. Do sběrné klece je možné papír ukládat kdykoli i když není přistaven kontejner. Finanční prostředky získané za sběrem papíru jsou nyní z důvodu nového systému odpadového hospodářství Města Fryšták a výhodnější ceny za starý papír fakturovány na město Fryšták, které je následně poskytne škole. Peníze za sběr škola používá především k nákupu nového papíru, výkresů a výtvarných potřeb pro žáky školy. Pokud tedy máte doma starý papír a chcete finančně podpořit školu, vozte jej i nadále do kontejneru na školním dvoře, případně jej kdykoli uložte do sběrné klece. Starý papír škole poskytují i prodejny ASEP a COOP Fryšták, kde nám jej skladují a poté se odváží.

Mgr. Libor Sovadina

Seznamovací pobyt na Rusavě

Napsal Daniel Zábojník dne .

Náš seznamovací pobyt na Rusavě

Každoročně je pro nové šesťáky na začátku školního roku připraven adaptační kurz. Druhý týden v září jsme vyrazili na Rusavu do penzionu U Bílého koně. Nejprve 6. A a poté 6. B. Doprovázeli nás naši noví třídní učitelé, Martin Strmiska a Marcela Klapilová.

Další články...