Sběr papíru

Napsal Helena Dušová dne .

Ve dnech od 24. 9. do 27. 9. 2021 proběhne sběr starého papíru.
Kontejner bude přistaven na obvyklém místě u vstupu na školní dvůr.

Třídní schůzky

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Vážení rodiče,

zveme vás na úvodní třídní schůzky, na kterých se setkáte s třídními učiteli svých dětí. Účelem schůzek je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd.
Rodiče žáků devátého ročníku na schůzkách proberou spolu s výchovnou poradkyní a třídními učitelkami problematiku týkající se přijímacího řízení (podávání přihlášek, doučování, termíny).

Schůzky se budou konat ve dvou termínech:
-    1. – 8. ročník 21. září v 17.00,
-    9. ročník 13. října v 17.00.

Těšíme se na setkání!

Informace školní psycholožky

Napsal Lenka Švachová dne .

Milí žáci, vážení rodiče,

s potěšením Vám už 6. školní rok připomínám své působení v naší škole. Tak jako vloni, se na mne můžete obracet v pondělky a ve čtvrtky. K dispozici budu osobně, telefonicky (775 925 019) nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě změn mé pracovní doby nechám vždy informaci na svých dveřích. Najdete tam nově i informace, kde ve škole jsem k zastižení (programy ve třídách, sborovna, atd.).
Zastavit se u mne můžete před vyučováním, o přestávce, po vyučování. Po domluvě i jindy.
7. a 9. září budu s šesťáky na adaptačním pobytu na Rusavě, ale následující týden mne zase zastihnete.

Těším se na naši spolupráci!
Vaše školní psycholožka Lenka Švachová

Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě doporučení MŠMT souvisejícím s COVID-19 proběhne zahájení školního roku 2020/2021 ve středu 1.9.2021 v 8.30
v jednotlivých třídách.

Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem a půjdou do svých kmenových tříd. Při vstupu do školy a při pohybu po škole mají žáci a ostatní osoby povinnost mít na obličeji roušku. Tato povinnost odpadá při usazení do lavice a při konzumaci jídla.

Rodiče žáků 1. tříd se mohou účastnit zahájení školního roku společně se svými dětmi ve třídách za povinnosti použití ochranného prostředku dýchacích cest.

Žáci si 1. září přinesou psací potřeby a žáci 1. tříd aktovku. Přezůvky v tento den nejsou nutné.

Žáci 2. – 9. ročníků budou podrobeni antigennímu testování ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 před zahájením výuky.

Žáci 1. ročníků budou testováni 2., 6. a 9. září.

Testování ve škole se neúčastní žáci, kteří mají 14 dnů po dokončeném očkování, prodělali COVID (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo doloží negativní test provedený v odběrovém místě. Všechny tyto výjimky z testování ve škole žák doloží v písemné podobě formou lékařského potvrzení nebo výsledku testu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě odmítnutí jak testování tak nošení ochranného prostředku škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání (pokud se na něj nevztahuje mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku).

Další podrobné informace jsou uvedeny v přílohách.

Mgr. Libor Sovadina

Přílohy:

MŠMT manuál k provozu škol a testování

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních

Seznam sešitů a potřeb pro školní rok 2021/2022

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

I. stupeň            
             
2. ročník      510 – 1 kus   3. ročník      523 - 11 kusů
    512 – 10 kusů       624 – 1 kus
    513 – 4 kusy       440 - 1 kus
    624 – 1 kus       notový sešit
    notový sešit       libovolný zápisník na úkoly
             
4. A   523 – 5 kusů   4. B   523 – 5 kusů
    524 – 5 kusů       524 – 5 kusů
    544 – 8 kusů       544 – 8 kusů
    5110 – 1 kus       5110 – 1 kus
    440 - 1 kus       libovolný zápisník na úkoly
    464 - 1 kus        
             
5. ročník   524 – 7 kusů        
    544 – 2 kusy        
    564 – 4 kusy        
    424 – 1 kus        
    440 - 1 kus        
    5110 – 1 kus        
    notový sešit        
    624 - 1 kus        
             
II. stupeň            
             
6. ročník   440 – 2 kusy   7. ročník   440 – 1 kus
    444 – 3 kusy       444 - 2 kusy
    460 – 5 kusů       460 – 4 kusy
    520 – 2 kusy       464 – 1 kus
    524 – 3 kusy       520 – 1 kus
    544 - 1 kus       524 – 4 kusy
    564 – 1 kus       544 – 1 kus
    Tabulky pro základní školu (F. Běloun a kol.)       564 – 1 kus
    Školní atlas světa (Kartografia Praha)        
             
8. ročník   444 – 2 kusy   9. ročník   444 – 1 kus
    460 – 5 kusů       460 – 5 kusů
    464 – 1 kus       464 – 1 kus
    524 – 5 kusů       524 – 4 kusy
    544 – 1 kus       Přírodopis: 9. A,C - 460
    560 - 1 ks                         9. B - 560
    564 – 1 kus       Zeměpis:    9. A,C - 540
    Školní atlas České republiky (Kartografia Praha)                         9. B - 444
             

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Napsal Renata Jašková dne .

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

Z DŮVODU ROSTOUCÍCH CEN POTRAVIN A ENERGIÍ, DOCHÁZÍ OD 1.8.2021 K NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO PRO CIZÍ STRÁVNÍKY O 5,- Kč.

CENA STRAVENKY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY: 

V JÍDELNĚ - 75,- Kč
CIZÍ STRÁVNÍCI – JÍDLONOSIČ - 77,- Kč

Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ZMĚNA VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

DO JÍDLONOSIČŮ OD 10.15 hod. – DO 12.00 hod. -  POUZE NA URČENÉM VÝDEJNÍM MÍSTĚ /VÝMĚNA JÍDLONOSIČŮ/
NA TALÍŘ – JÍDELNA OD 11.00 hod. – DO 12.30 hod.

JÍDELNA BUDE V DOBĚ PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 1. ČERVENCE 2020 DO 2.SRPNA 2020. VAŘIT SE ZAČNE OD 2.8.2020 tj. pondělí  PRO  CIZÍ STRÁVNÍKY A ZAMĚSTNANCE.

DOČIPOVÁNÍ PENĚZ NA ÚČET V HOTOVOSTI ZŮSTÁVÁ KAŽDE PONDĚLÍ OD 6.OO – DO 13.15 hod. V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY./ SRPEN 6.00 – 12.00 HOD./

PŘES BANKOVNÍ ÚČET SE PLATBY PŘEVÁDÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ A PÁTEK.

ČÍSLO ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Děkujeme za pochopení
Renata Jašková ŠJ                                                      Mgr. Libor Sovadina
                                                                                      Ředitel školy

Krásné prázdniny

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Rozloučení s deváťáky

Napsal Miluše Šafářová dne .

Závěr školního roku je v naší škole vždy spojen se slavnostním rozloučením s absolventy ZŠ Fryšták, tedy deváťáky. Slavnostní shromáždění na školním dvoře proběhlo za přítomnosti pana starosty města Fryšták, paní starostky obce Lukoveček a paní ředitelky mateřské školy. Mezi diváky byli především rodiče společně s dalšími příbuznými.
Po proslovu pana ředitele byli oceněni všichni žáci, kteří vzorně studovali, reprezentovali školu v různých soutěžích a olympiádách, byli příkladem pro ostatní.
Pan starosta Mgr. Lubomír Doležel předal ocenění těm nejlepším – Tomáši Novákovi z 9. A a Davidu Sklenaříkovi z 9. B.
Místopředseda FC Fryšták Ing. Pavel Gálík ocenil naše mladé a nadějné fotbalisty.
Na závěr si připravili proslov žáci devátých tříd a rozloučili se tak s celým učitelským sborem.
Krásnou „tečkou“ bylo předání kytiček všem deváťákům od žáků prvních tříd.

A tak Vám, milí deváťáci, přejeme do dalšího studia i osobního života jen to nejlepší, vykročte tou správnou nohou, základní škola končí, život začíná.

Slavnostní rozloučení zdokumentovala paní Marcela Krajčová, na její fotografie se můžete podívat do naší galerie.

Úřední hodiny v kanceláři školy během prázdnin

Napsal Helena Dušová dne .

červenec:
1. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
2. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
7. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
8. 7.                       8.00 – 12.00 hod.
 
srpen:
25. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
26. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
27. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
30. 8.                     8.00 – 12.00 hod.
31. 8.                     8.00 – 12.00 hod.