Poplatek za školní družinu

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Z důvodu koronavirové situace a s tím souvisejícím omezením fungování školní družiny budeme vracet rodičům poplatek za školní družinu a to následovně:

Za období září až prosinec 2020 bude vrácen rodičům poplatek za družinu ve výši 30,- Kč za týden celodenní docházky a 15,- Kč za týden zkrácené docházky kdy družina byla uzavřená.

Za období leden až červen 2021 bude vybrán zpětně poplatek za družinu ve výši 30,- Kč za týden celodenní docházky dítěte do družiny. V případě zkrácené docházky to bude 15,- Kč za týden.

Vrácení a vybrání poplatku zajistí vychovatelky jednotlivých oddělení při vyzvednutí dětí z družiny ve dnech od 21. 6. do 25. 6. 2021.

Mgr. Libor Sovadina

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

V měsíci červenci 2021 bude školní jídelna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

Od pondělí 2. srpna 2021 bude školní jídelna v provozu pro cizí strávníky. Pokud bude situace ohledně hygienických omezení příznivá bude umožněno stravování cizích strávníků ve školní jídelně. Vstup pro tyto strávníky bude jako obvykle od sportoviště. Stravování ve školní jídelně je možné od 10.30 do 11.45 hodin.

Rodiče budoucích prvňáčků si mohou vyřídit vše potřebné pro stravování svých dětí u vedoucí školní jídelny paní Renaty Jaškové během měsíce srpna vždy v pondělí od 6.00 do 12.00 hodin, případně jindy po telefonické domluvě na telefonu 606 094 707.

Mgr. Libor Sovadina

Barevný běh do prázdnin

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě pokynů Vlády ČR bude provoz školy od 24. 5. 2021 následující:

Od pondělí 24. 5. 2021 se do školy vrací všichni žáci I. a II. stupně bez rotací.

Provoz školní družiny je v běžném režimu do 16.30 hodin. Je zrušena povinnost homogenních tříd a skupin.

Provoz školní jídelny je v běžném režimu. Žáci budou chodit na oběd v časovém rozestupu, aby nedocházelo k velkému shlukování v jídelně.

Nadále platí, že žáci musí mít po celou dobu výuky na obličeji roušku.

Další podrobnosti k provozu školy a školských nařízení naleznete v příloze.

Mgr. Libor Sovadina

  Informace pro školy a školská zařízení od 24.5. 2021

Vrácení poplatku za kroužky

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Vážení rodiče,

v průběhu prosince jste byli informování prostřednictvím třídních učitelů, že bylo rozhodnuto o vrácení poloviny poplatku za kroužky, tj. 200 Kč. Protože byla většina dětí doma a vzdělávala se distančně, začali jsme peníze vracet až v těchto dnech, kdy se děti postupně vracejí k prezenčnímu vzdělávání. Peníze předávají vedoucí kroužků a informaci o předání zapisují do žákovské knížky. Vás rodiče žádáme o zpětnou vazbu: podpis v ŽK.

Zároveň bychom vám chtěli sdělit, že v současnosti hledáme v účetnictví řešení, jak případně vrátit poplatek za druhé pololetí. Vracení by proběhlo na konci školního roku.

Služba vzdálené pomoci

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych navázala na nedávno zveřejněný článek o krizové pomoci nabízené DC Zlín. Dostala se mi do rukou další nabídka, tentokrát ze společnosti Prev-centrum, Služba vzdálené pomoci. Tato služba vznikla v loňském roce přímo jako reakce na pandemii COVID 19 a nabízí on-line konzultace pro děti nebo rodiče v těchto případech:
- jestliže děti mají problémy se zvládáním distanční výuky (nabízí také možnost doučování)

- jestliže děti něco trápí a nemají se komu svěřit

- jestliže se děti nudí a hledají náplň pro trávení volného času

- jestliže jsou děti ohroženy rizikovým chováním


Službu vzdálené podpory je možné písemně kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin na níže uvedených platformách:

•    Skype: Prevence Prev Centrum
•    Facebook: Prev-centrum, z.ú., Programy primární prevence
•    WhatsApp: 776 619 505
•    Instagram: prevence_prevko

Mgr. Hana Krajčová, metodik prevence

Krizová pomoc základním školám

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Sociální služba Dětského Centra Zlín p. o. nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

Pracuje nejčastěji s tématy: osamělost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době eviduje u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

Pracuje v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma.

Kontakt:
tel.: 730 166 862
www.dczlin.cz

Prezentační video:
https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8

Nadále je Vám k dispozici i školní psycholožka Mgr. Lenka Švachová
tel.: 775 925 019
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě potřeby neváhejte vyhledat pomoc, nejste na to sami.Informace školní psycholožky

Napsal Lenka Švachová dne .

Milí žáci, kolegové, rodiče,

z důvodu probíhající distanční výuky ve většině ročníků jsem Vám k dispozici na tel. čísle 775 925 019 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde si můžeme domluvit osobní setkání. To je možné uskutečnit po domluvě vždy v pondělí nebo ve čtvrtek.

Obracet se na mě můžete pokud vás něco trápí, nevíte si s něčím rady, chcete se o něco podělit nebo si prostě chcete jen popovídat.
 
Budu se těšit!

Vaše školní psycholožka Lenka Švachová