Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě pokynů Vlády ČR bude provoz školy od 17. 5. 2021 následující:
Žáci I. stupně končí s rotační výukou a přejdou všechny třídy na prezenční výuku ve škole.
Výše uvedení žáci se budou testovat antigenními testy jen 1 X týdně v pondělí před nástupem do školy.

Žáci II. stupně pokračují v rotační výuce. Do školy se v pondělí 17. 5. 2021 dostaví žáci 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B.
Žáci 6. a 7. ročníků pokračují v distanční výuce.
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin s dodržením platných omezení.
Žáci 8. a 9. ročníků se budou testovat antigenními testy 2 X týdně v pondělí a ve čtvrtek před nástupem do školy.

Provoz školní družiny je v běžném režimu do 16.30 hodin. Na území celé ČR dochází ke zrušení omezení. Je zrušena povinnost homogenních tříd a skupin.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Provoz školní jídelny je beze změn. Žáci účastnící se prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně jako obvykle. Žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.

Nadále platí, že žáci musí mít po celou dobu výuky na obličeji roušku.

Mgr. Libor Sovadina


Příloha

Informace MŠMT

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě pokynů Vlády ČR bude provoz školy od 10. 5. 2021 následující:
 • Žáci I. stupně budou pokračovat v rotační výuce. 10. 5. 2021 se do školy k rotační výuce dostaví žáci 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a 5.A.
 • Výše uvedení žáci se budou testovat antigenními testy jen 1 X týdně v pondělí před nástupem do školy.

 • Žáci II. stupně zahájí prezenční výuku ve škole rotačním způsobem. Do školy k prezenční výuce nastoupí v pondělí 10. 5. 2021 žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B.
 • Žáci 8. a 9. ročníků pokračují v distanční výuce a do školy nastoupí další týden.
 • Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin s dodržením platných omezení.
 • Žáci 6. a 7. ročníků se budou testovat antigenními testy jen 2 X týdně v pondělí a ve čtvrtek před nástupem do školy.

 • Provoz školní družiny je beze změn.
 • Provoz školní jídelny je beze změn. Žáci účastnící se prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně jako obvykle. Žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
 • I nadále platí, že žáci musí mít po celou dobu výuky na obličeji roušku.


Mgr. Libor Sovadina

Výsledky zápisu do 1. tříd

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Výsledky najdete zde:

Vrácení poplatku za kroužky

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Vážení rodiče,

v průběhu prosince jste byli informování prostřednictvím třídních učitelů, že bylo rozhodnuto o vrácení poloviny poplatku za kroužky, tj. 200 Kč. Protože byla většina dětí doma a vzdělávala se distančně, začali jsme peníze vracet až v těchto dnech, kdy se děti postupně vracejí k prezenčnímu vzdělávání. Peníze předávají vedoucí kroužků a informaci o předání zapisují do žákovské knížky. Vás rodiče žádáme o zpětnou vazbu: podpis v ŽK.

Zároveň bychom vám chtěli sdělit, že v současnosti hledáme v účetnictví řešení, jak případně vrátit poplatek za druhé pololetí. Vracení by proběhlo na konci školního roku.

Výchovný koncert v době COVIDu

Napsal Mgr. Drahomíra Krajčová dne .

Ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 jsme se připojili na on-line výchovný koncert pro děti 1. stupně ZŠ, který uspořádala Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

Umělci si pro děti připravili krásných 45 minut plných melodií z různých států Evropy (př. vídeňský valčík Na krásném modrém Dunaji, francouzský Cancan, maďarský Uherský tanec č. 5 nebo český Dvořákův Slovanský tanec č. 8), ale také hudbu z Číny – tanec Yao – které stačí pouhých pět tónů.

Koncertu se zúčastnilo celkem 5 tříd, které v tomto týdnu byly přítomny ve škole. Všem dětem i jejich učitelkám se velmi líbil. Nejen proto, že se jednalo o nádhernou hudbu doplněnou průvodním slovem dirigenta, ale také proto, že si děti mohly prohlédnou jak celý orchestr, tak i podrobné záběry na houslisty, basisty, bubeníka, trumpetisty, atd.

Celá atmosféra koncertu byla podtržena tím, že se děti krásně oblékly a neseděly v lavicích, ale na židlích rozestavěných do půlkruhu, aby vše připomínalo jeviště a hlediště.

Za všechny děti i učitelky bych chtěla všem, kteří pro děti připravili tak krásný kulturní zážitek, ze srdce moc poděkovat.

za 1. stupeň – Drahomíra Krajčová

Jednotná přijímací zkouška 2021 – nové informace

Napsal Miluše Šafářová dne .

pro žáky 9. a 5. tříd, kteří podali přihlášku na SŠ a účastní se jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
  TYP OBORU  
  1. ŘÁDNÝ  
TERMÍN
  2. ŘÁDNÝ  
TERMÍN
1. NÁHRADNÍ
TERMÍN
2. NÁHRADNÍ
TERMÍN
ČTYŘLETÉ
OBORY
pondělí
3. 5. 2021
úterý
4. 5. 2021
2. června. 2021 3. června. 2021
VÍCELETÁ
GYMNÁZIA
středa
5. 5. 202
čtvrtek
6. 5. 2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší 7 dní.

ZŠ, kterou žák navštěvuje má povinnost umožnit uchazečům o vzdělání na SŠ testování na onemocnění COVID-19 a vydat potvrzení o provedení testu.
ZŠ Fryšták bude provádět testování pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole v těchto termínech:

Termíny testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v ZŠ Fryšták
TYP OBORU TERMÍN
TESTOVÁNÍ
TESTOVÁNÍ
SE TÝKÁ
ČAS
  TESTOVÁNÍ  
ČTYŘLETÉ OBORY   úterý
  27. dubna 2021  
  Třída 9. A 8:00
  Třída 9. B 10:00
VÍCELETÁ GYMNÁZIA   čtvrtek
  29. dubna 2021
  Třída 5. A, 5. B   8:00

Po příchodu hlavním vchodem se žáci za doprovodu učitelů přesunou do testovací místnosti, kde se podle pokynů sami otestují.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
 1. Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a současně od prvního pozitivního antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 2. Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.
 3. Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace 2. dávky (nebo 1. dávky u jednodávkového schématu) uplynulo 14 dní.
Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předložení dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.
Více informací: M. Šafářová, vých. poradkyně, tel. 737 433 053

PŘÍLOHY:
Mimoradne opatření testovaní u přijímacích zkoušek 2021
Přijímací zkoušky - testovaní pro ZŠ

Stres a přijímací zkoušky

Napsal Lenka Švachová dne .

Milé žákyně, milí žáci devátých ročníků,

termín přijímacích zkoušek se blíží, k tomu patří stres a přibývání učení. Proto vám sdílím tuto prezentaci, kde se můžete naučit, co přesně stres je, jak si s ním poradit a jak si plánovat svůj čas.
S čímkoliv se na mne můžete i nadále obracet na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na čísle 775925019.
Myslím na vás!

Vaše školní psycholožka
Lenka Švachová

Služba vzdálené pomoci

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych navázala na nedávno zveřejněný článek o krizové pomoci nabízené DC Zlín. Dostala se mi do rukou další nabídka, tentokrát ze společnosti Prev-centrum, Služba vzdálené pomoci. Tato služba vznikla v loňském roce přímo jako reakce na pandemii COVID 19 a nabízí on-line konzultace pro děti nebo rodiče v těchto případech:
- jestliže děti mají problémy se zvládáním distanční výuky (nabízí také možnost doučování)

- jestliže děti něco trápí a nemají se komu svěřit

- jestliže se děti nudí a hledají náplň pro trávení volného času

- jestliže jsou děti ohroženy rizikovým chováním


Službu vzdálené podpory je možné písemně kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin na níže uvedených platformách:

•    Skype: Prevence Prev Centrum
•    Facebook: Prev-centrum, z.ú., Programy primární prevence
•    WhatsApp: 776 619 505
•    Instagram: prevence_prevko

Mgr. Hana Krajčová, metodik prevence

Krizová pomoc základním školám

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Sociální služba Dětského Centra Zlín p. o. nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

Pracuje nejčastěji s tématy: osamělost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době eviduje u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

Pracuje v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma.

Kontakt:
tel.: 730 166 862
www.dczlin.cz

Prezentační video:
https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8

Nadále je Vám k dispozici i školní psycholožka Mgr. Lenka Švachová
tel.: 775 925 019
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě potřeby neváhejte vyhledat pomoc, nejste na to sami.Další články...