Školní kolo Pythagoriády

Napsal Mgr. Jana Kalandrová dne .

Žáci naší školy se 10. a 11. listopadu zapojili do řešení školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
Soutěžící se během 60 minut snažili úspěšně vyřešit 15 zajímavých úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod.
Celkem Pythagoriádu řešilo 42 žáků druhého stupně. Je velmi potěšující, kolik nadšených matematiků u nás ve škole je.

V kategorii 6. tříd byla nejúspěšnější:

Hana Kamenářová z 6. B

V kategorii 7. tříd dosáhli nejlepších výsledků:

Filip Studenka a Marek Juráň ze 7. A

V kategorii 8. tříd získal nejvyšší počet bodů:

Vojtěch Weigel z 8. A

V kategorii 9. tříd měli nejlepší výsledky:

Lucie Bradávková z 9. A a Matěj Koutný z 9. C

Jelikož Hana Kamenářová získala 10 bodů, stává se úspěšnou řešitelkou školního kola Pythagoriády a může postoupit do okresního kola soutěže.

Všem řešitelům děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výsledkům.

Filmový uzel a 7. B

Napsal Miluše Šafářová dne .

V úterý 9. listopadu se žáci 7. B vydali na výlet do filmových ateliérů ve Zlíně na Kudlově. Všichni se na tento den těšili, protože je čekala odměna za jejich pracovitost a kreativitu při halloweenské výzdobě třídy.
Ráno, po příjezdu do Zlína, se celá třída přesunula na Náměstí Práce, aby městskou dopravou vyjela na Kudlov. To už naštěstí pominula mlha a studený vítr vystřídalo slunečné počasí. V areálu filmových ateliérů kroky 7. B mířily do filmového, vzdělávacího a produkčního centra s názvem Filmový uzel Zlín, kde byl pro všechny připraven workshop animace. Po úvodním seznámení se základy ploškové a prostorové stop-motion animace se sedmáci s velkým nadšením pustili do tvorby vlastního animovaného příběhu. Žáci pracovali v šesti skupinách. Nejdříve si vymysleli příběh, pak vyrobili vlastní scénu a postavy. K dispozici měli mnoho různých materiálů – plastelínu, papír, šišky, fazole, knoflíky, látky... Až bylo vše připraveno, začala tvorba záběrů v animačních programech. Všichni pracovali s neuvěřitelným zájmem a nadšením, animování bylo skvělou zábavou.
Jenže čas ubíhal velmi rychle a sedmáky čekal další program. Po občerstvení ve stylové filmové kavárně se přesunuli do malého kinosálu, kde téměř v ležící poloze na sedacích vacích sledovali absolventské filmy studentů UTB. Po příjemném odpočinku následovala prohlídka „Patra legend“ (expozice z historie zlínských filmových ateliérů a jejich osobností) a „Patra s modely aut.“ Po bohatém programu, plní dojmů a krásných zážitků se naši „animátoři“ vypravili zpátky k domovu.

A jak hodnotí návštěvu Filmového uzlu žáci 7. B?
„Nejvíce nás bavilo animování a vyrábění postaviček z plastelíny nebo kreslení. Byli jsme se podívat na výstavu modelů aut. Moc se nám líbily animace, které vytvořili studenti. Všichni bychom rádi jeli znovu a zkusili si zase animovat nějakou pohádku. Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet něco nového a neznámého a dokázali společně přemýšlet a spolupracovat. Děkujeme naší škole, za skvělou výhru.“

Na animace se můžete podívat zde:

  Zima
  Shrek
  Rychle a zběsile
  Rajče Pepá
  Pat a Mat
  Love story

Fotografie z výtvarné dílny nalezete v galerii.

Vyhodnocení soutěže v halloweenské výzdobě tříd

Napsal Miluše Šafářová dne .

Začátkem měsíce října žáci 9. C vyhlásili soutěž O nejkrásnější halloweenskou výzdobu třídy.
Ve třídách se začaly objevovat dýně, čarodějnice, strašidla, kostlivci, netopýři... žáci společně s třídními učiteli tvořili, lepili, stříhali... doma s rodiči vydlabávali dýně, pekli cukroví.
Všechny třídy byly dokonale vyzdobené, jedna krásnější než druhá. Vybrat tu nejlepší bylo moc těžké. Hodnotila se originalita, nápaditost, rozmanitost dekorací a plusové body byly za ručně vyrobené ozdoby.
V pondělí 25. října porota složená z pana ředitele, tří učitelů a čtyř žáků 9. C prošla všemi třídami a přidělovala body. Každý člen poroty mohl hodnotit 10 body, takže 80 bodů bylo nejvíce, co mohla třída získat.

Jak to dopadlo?
V kategorii 1. stupeň vyhrála třída 5. A ze 76 body, druhé místo obsadila 2. A se 72 body, třetí místo 4. A s 65 body,
čtvrté místo 1. B s 64 body, páté místo 4. B s 62 body.
V kategorii 2. stupeň zvítězila třída 7. B se 78 body, druhé místo obsadila 8. B se 75 body, třetí místo 6. B s 69 body,
čtvrté místo 8. A s 57 body, páté místo 9. A s 50 body.

Jaká odměna čeká na vítěze?
Obě vítězné třídy se vydají na výlet do Filmového uzlu Zlín. Je to filmové, kulturní a vzdělávací centrum v areálu filmových ateliérů
na Kudlově, které pořádá programy pro školy.
Třídy obdrží vstupenky na workshop Animace. Ve výtvarné dílně pod vedením zkušených lektorů se rozdělí do skupin, vymyslí scénář filmu, vyrobí si vlastní scénu, postavy, a především krátký animovaný snímek za použití profesionálního animačního softwaru. Pak je čeká výlet do historie – Patro legend.
Třída 7. B se může těšit na úterý 9. listopadu 2021 a třída 5. A na středu 10. listopadu 2021.

Všem žákům moc děkujeme za zapojení do soutěže, zvládli jste to perfektně!

Vyzdobené třídy si můžete prohlédnout v galerii.

Desatero pro primární prevenci

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Naše škola se zapojila do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Napsal Renata Jašková dne .

V SOULADU S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  OD 1.11.2021

MAJÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POVINNOST KONTROLOVAT OTN /očkování, testování, prodělání nemoci CIZÍCH STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ KONZUMUJÍ JÍDLO NA JÍDELNĚ.

/kontrola proběhne nejpozději před poskytnutím služby/.

POKUD SE CIZÍ STRÁVNÍK NEPROKÁŽE  PLATNÝM OTN, BUDE VYKÁZÁN ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽBY.

DÁLE PLATÍ POVINNOST NOSIT OCHRANNÝ PROSTŘEDEK DÝCHACÍCH CEST, MYTÍ RUKOU – DESINFEKCE.

DOBA PLATNOSTI NEGATIVNÍCH TESTŮ ZKRÁCENA NA:

RT – PCR……………72 hodin

AG –testy………….24 hodin

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ                   

Jašková Renata
Vedoucí ŠJ

Informace pro školy s účinností od 25. 10. a 1. 11. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Adaptační pobyt na Rusavě

Napsal žáci 6. tříd dne .

POBYT NA RUSAVĚ                                                                                                                               

6. září jako každý rok jely třídy 6. ročníku na seznamovací „kurz“ na Rusavu. Jako první jsme vyrazili my, 6. A. Ráno jsme se sešli na školním dvoře, naložili jsme zavazadla do auta a šli. Naše cesta  byla fakt super, pouštěli jsme si písničky, všichni se těšili na bezva zážitky (teda většina), počasí nám přálo, protože hezky svítilo, cesta i s menšími zastávkami trvala cca 3 hodiny. Když jsme došli na Rusavu, začali jsme se ještě mnohem více těšit na všechny zážitky, strávené dny spolu, sruby a po cestě i na jídlo a pití. Po našem příchodu jsme se seznámili s kovbojkami jménem: Matony, Leny a Čiperka, kterým utekl bílý kůň a my jim ho pomohli chytit. Poté jsme se   seznámili s hostiteli a šli se najíst. Hned po jídle jsme si rozdělili sruby a hrnuli se dovnitř. Byli jsme rozdělení do tří „skupin“, holky: Lípa, kluci 1: Ryba, kluci 2: Výčep. Jako první hra byly nízké lanové aktivity, ve kterých jsme si navzájem pomáhali a navzájem se jistili, abychom nespadli. Mně se ale nejvíce líbila hra stezka odvahy, protože jsme ten večer seděli u ohně, opékali špekáčky, povídali a zpívali písničky… Taky ve volném čase jsme se nenudili, mohli jsme totiž hrát např. lakros, fotbal, flašku… byl tam i velký kolotoč, na kterém byla fakt sranda.

Celý adapťák byl super…

ZÁVIDÍM BUDOUCÍM ŠESTÝM TŘÍDÁM

Eliška Musilová, 6.A

Čtrvťáci na hradě Lukově

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

V hodinách vlastivědy probíráme ve čtvrté třídě hlavní události nejstarších českých dějin. Začínáme pravěkem. Děti se dozvídají mnoho nového o době kamenné, bronzové i železné. Pokračujeme informacemi za života Keltů na našem území, příchodem Slovanů a vládou prvních přemyslovských knížat.
Rozhodli jsme se, že k teoretické výuce přidáme i kousek praktických zkušeností a dětem umožníme na vlastní oči vidět nálezy z vykopávek, gotický oblouk, pilířový most nebo vstupní hradní bránu. Proto jsme v úterý 12. října navštívili hrad Lukov.
Jak se den vydařil a jak to vše probíhalo, se dozvíte ze slohových prací a několika fotografií, které naleznete v galerii.

Lyžařský kurz ve školním roce 2021/2022

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

z důvodu opatření v souvislosti s COVID19 se nekonal v minulém školním roce 2020/2021 lyžařský kurz 7. ročníků. Bylo by velkou škodou, kdyby žáci o ten krásný zážitek přišli. Proto se v letošním školním roce 2021/2022 zúčastní lyžařského kurzu žáci současných 8. ročníků, kde je vyšší  počet žáků, než oproti nižším 6. a 7. ročníkům. V následujícím školním roce by se kurz konal pro dva ročníky společně, případně by se konaly kurzy dva.

Termín lyžařského kurzu je pro 8. ročníky od 20. 2. do 25. 2. 2022. Podrobnější informace o průběhu kurzu žáci obdrží od třídních učitelů a učitelů tělesné výchovy.

Mgr. Libor Sovadina