nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Školní metodik prevence Hana Krajčová

Kontakt:

o    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
o    mobil: 737 753 811

Konzultace na základě domluvy – kabinet č. 260 (1. patro)

ČINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb.

Metodické činnosti

 1. Tvorba, realizace a vyhodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPP) včetně Krizového plánu, Školní preventivní strategie a Programu proti šikanování.
 2. Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sebepoškozování, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování.
 4. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 5. Koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 6. Spolupráce na intervenci s odpovídajícím odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování.


Informační činnosti

 1. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. Vedení doložitelných záznamů o činnosti školního metodika prevence, o realizovaných opatřeních a programech, vedení dokumentace a evidence pro potřeby statistik a krajských plánů prevence.
 3. Předávání odborných informací z oblasti primární prevence pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků.
 4. Vedení databáze institucí, které působí v oblasti prevence rizikového chování.


Poradenské činnosti

 1. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků, provádění orientačního šetření těchto žáků, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
 2. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou nebo specializovanými školskými zařízeními.


DALŠÍ POMOC

Při podezření na šikanu:            https://www.stop-sikane.cz/co-je-sikana/
              http://www.minimalizacesikany.cz/
     
Při podezření na kyberšikanu:   https://www.e-bezpeci.cz/index.php/kontakt/71-trivium/1418-co-je-kybersikana
     
Anonymní oznamovací kanál:   www.nntb.cz (anonymní schránka důvěry propojená s naší školou)
SOS Linka důvěry Zlín   tel. 577 431 333, 778 400 170 (nonstop), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Linka bezpečí   tel: 116 111 (zdarma pro děti a studenty do 26 let), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.