nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Rada školy

Rada školy zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Celkem 9 členů.

Předseda školské rady: 

Mgr., Bc. Jana Běláková

Zástupce zákonných zástupců žáků:

Šárka Kolajová, Romana Jančíková

Zástupce pedagogů:

Mgr. Miluše Šafářová, Mgr. Věra Řiháková, Mgr. Marcela Klapilová,

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Petr Pagáč, Ing. Karel Zlámalík, MUDr. Kateřina Vařáková

Zápis ze schůze školské rady ze dne 27. 9. 2022

Zápis ze schůze školské rady ze dne 16. 3. 2023


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.