nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Milé děti, vážení rodiče a vážení učitelé,

jmenuji se Lenka Švachová a od 1. října 2016 pracuji v Základní škole Fryšták jako školní psycholožka.
 
Konzultační hodiny : každé pondělí a čtvrtek
 
Konzultaci se mnou si můžete domluvit osobně, e-mailem (LSvachovaemail.cz), telefonicky (775 925 019).
Najdete mně v mé pracovně ve školní knihovně (vedle školní družiny III.)
 
Poradensko-psychologické služby pro žáky, rodiče a pedagogy jsou bezplatné a samozřejmostí je důvěrnost.
Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a profesním etickým kodexem.
 
Co Vám nabízím:

žákům:

•    třídnické hodiny, besedy (po domluvě s třídním učitelem), zaměřené na sebepoznání, komunikaci, asertivitu,
     prevenci rizikového chování, práci se stresem, relaxaci. Mým cílem je, aby vás tento společně strávený čas
     zábavnou formou něco naučil a aby vás bavil.

•    individuální konzultace (žáci mohou přijít, když je něco trápí, když mají problémy s kamarády, se spolužáky, s učiteli,
     s rodiči, se sourozenci, když neví, jak vyzrát na učení nebo když se chtějí jen o něco podělit, popovídat si)
 
rodičům:

•    individuální konzultace při řešení výukových, výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte
•    pomoc při řešení rodinných problémů
•    poradenství v oblasti domácí přípravy dítěte na vyučování

učitelům:

•    pomoc při rozvoji pozitivní atmosféry ve třídě
•    pomoc při řešení výchovných a výukových problémů
•    podporu při vedení žáků s individuálním vzdělávacím programem
•    podporu v obtížných životních situacích v pracovním nebo osobním životě.
 
K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 
Budu se těšit na naši spolupráci
Mgr. Lenka Švachová

 


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.