Návrat žáků k prezenční výuce od 30. 11. 2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 30. listopadu bude obnovena prezenční výuka žáků ve škole následovně:

1. a 2. třídy budou pokračovat v prezenční výuce.

3. – 5. třídy : bude zahájena běžná prezenční výuka.

6. – 8. třídy: začne rotační prezenční výuka (střídání ročníků po týdnech). 30. listopadu nastoupí 8. ročníky společně s 9. ročníky. 6. a 7. ročníky budou pokračovat doma v distanční výuce a další týden se vystřídají s 8. ročníky ve škole.

9. třídy: bude zahájena běžná každodenní prezenční výuka.  

Školní družina bude v provozu. Časový rozsah a rozdělení žáků bude upřesněno.

Školní stravování bude zajištěno (svačiny i obědy) jako obvykle. Na oběd mohou chodit žáci na distanční výuce jako dosud.

Žáci a zaměstnanci školy musí mít po celou dobu výuky zakrytý obličej (roušku).

Veškeré další informace a případné změny budou uveřejněny na webu školy.


Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s našimi žáky

Mgr. Libor Sovadina

Provoz školy od 18. 11. 2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

od 18. listopadu 2020 je obnovena prezenční výuka 1. a 2. tříd ve škole. Provoz bude následující:

  • Žáci jednotlivých tříd budou tvořit neměnné skupiny po celou dobu pobytu ve škole (výuka, stravování, školní družina).
  • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.
  • Žáci budou do školy vcházet hlavním vchodem. Každá třída bude mít svoji šatnu, nebudou se o ni dělit s jinou třídou.
  • Při vstupu do školy a po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci na obličeji roušku. Dětem dejte raději i náhradní roušku pro případ potřeby a sáček na jejich uložení.
  • Připomeňte dětem nutnost pečlivé hygieny rukou a dodržování hygienických opatření.
  • Školní družina bude v provozu ve dnech školního vyučování do 15. 00 hodin. V provozu budou čtyři oddělení školní družiny 1.A, 1.B, 2.A, 2.B. Při vyzvedávání dětí z družiny je rodičům zakázáno vstupovat do budovy školy. Rodič ohlásí, které dítě si vyzvedává a počká na jeho příchod venku na školním dvoře. Časy vyzvedávání dětí jednotlivých tříd v případě, že dítě nechodí na oběd, nebo do družiny vám oznámí třídní učitelka.
  • Kontakty na vychovatelky: 1. A – Mgr. M. Sovadinová, 704 406 490         1. B. – I. Láníčková 731 964 449                                                                           2. A. – Ing. K. Formánková, 739 822 736        2. B. – Bc. M. Horáková, 731 964 449
  • Školní stravování pro žáky bude v provozu jako obvykle za dodržování hygienických opatření za obvyklou cenu. Žáci mohou využívat svačinu i oběd, které si předem objednají. Svačit budou děti ve třídách, kde jim bude svačina přinesena. Roušku je možno sundat jen při konzumaci jídla u stolu nebo v lavici.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci ostatních ročníků pokračují v distanční výuce. Žákům při distančním vzdělávání je umožněno chodit na oběd do školní jídelny v čase jako dosud do vyhrazeného prostoru v jídelně. Vstup do školy na oběd je vchodem do krčku ze školního dvora s nasazenou rouškou na obličeji. Po obědě žáci odchází vstupem u sportoviště.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků při distančním vzdělávání ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagog). Zájemci o tyto konzultace se domluví na termínu a čase s jednotlivými vyučujícími.

V případě dotazů můžete telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kancelář školy, případně vedení školy.

Mgr. Libor Sovadina

Informace k distanční výuce

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 bude výuka probíhat distančně jako dosud. Rozvrh hodin výuky přes Teams bude ve stejných časech jako před podzimními prázdninami. Tento rozvrh bude doplněn hodinami navíc na posílení výuky hlavních předmětů jako je český jazyk, matematika a cizí jazyky. O doplnění rozvrhu budou žáci informováni jednotlivými vyučujícími obvyklým způsobem.

Distanční výuka je nadále pro žáky povinná. Pokud se žák výuky přes Teams nemůže zúčastnit, je povinností zákonného zástupce tuto absenci omluvit vyučujícímu, případně třídnímu učiteli.

Dále je naší povinností hodnotit výstupy distanční výuky. Proto je nutné sledovat zadané úkoly a termíny jejich odevzdání. Hodnocení žáků – známky budou zveřejněny v klasifikaci na portálu Škola online.

Chápeme, že současná situace je pro rodiče žáků velmi komplikovaná. Přesto vás prosíme, abyste v rámci možností dětem s výukou pomohli a poradili. V případě jakýchkoliv obtíží, neváhejte kontaktovat vedení školy, třídní učitele nebo jednotlivé vyučující.

Všem žákům i rodičům je k dispozici školní psycholožka Mgr. Lenka Švachová. Kontakty na její osobu najdete na webu školy (www.zsfrystak.cz).

Po dobu distanční výuky je možné poskytovat školní stravování (oběd) žákům ve školní jídelně za obvyklou cenu.  Oběd si žáci musí objednat den dopředu. Žáci musí mít s sebou stravovací čip. Do jídelny se bude vstupovat vchodem do krčku ze školního dvora. Po celou dobu stravování je zajištěn nad žáky dohled.

Žáci si po vstupu do školy před vstupem do jídelny pečlivě umyjí ruce a použijí desinfekční gel. Po celou dobu pobytu v jídelně musí mít žáci roušku, vyjma konzumace jídla. Po jídle odevzdají použité nádobí a odejdou z jídelny vchodem u sportoviště.

Na oběd mohou žáci chodit v následujícím čase :

I. stupeň od 12.00 do 12.30 hodin

II. stupeň od 13.00 do 13.30 hodin


Děkujeme za spolupráci a držíme všem palce !

Mgr. Libor Sovadina

Informace k podzimním prázdninám

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

v příštím týdnu jsou vyhlášené dny 26. a 27. 10 2020 jako dny volna, 29. a 30. 10. 2020 jsou prázdniny. Ve středu 28. 10. 2020 je státní svátek.

V těchto dnech není povinná distanční výuka, nebudou žákům zadávány úkoly pro domácí vzdělávání a nebudou probíhat hodiny přes Teams. Přesto by bylo přínosné, aby žáci tyto dny volna využili k dopracování zadaných úkolů a opakování učiva.

Školní družina nebude v provozu. Stravování žákům není poskytováno.

Jak bude nastavena výuka od 2. 11. 2020 zatím nevíme, budeme vás informovat prostřednictvím webových stránek.

Distanční výuka, která probíhá od 14. 10. 2020 přes Teams je pro žáky povinná. Pokud se jí žáci neúčastní, případně po přihlášení bezdůvodně nereagují na vyvoláváni učitele, je tato neúčast považována za absenci, kterou má povinnost zákonný zástupce omluvit třídnímu učiteli do tří dnů.

Bohužel nastaly případy, kdy žáci při výuce přes Teams probíhající hodiny nahrávali a zveřejňovali na internetu. Takové chování je naprosto nepřípustné z důvodu porušování GDPR a je posuzováno jako velmi závažné porušení školního řádu, který platí i při distanční výuce. Apelujte prosím na své děti, aby podobné věci nedělaly a k výuce přistupovaly zodpovědně, pracovaly dle pokynů vyučujících a nerušily výuku úmyslnou nekázní. Nabourávání hodin tímto způsobem má negativní vliv na kvalitu vzdělávání všech žáků ve skupině.

V přílohách najdete informace:

•   Doporučení odkazy pro rodiče, jak s dětmi mluvit o Covidu.
•   Ošetřovné v době prázdnin.
•   Letáky s informacemi pro žáky, jak se chovat v době prázdnin s ohledem na aktuální koronavirová opatření pro
I. stupeň
II. stupeň

Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Libor Sovadina

Infromace ČSSZ - ošetřovné

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Zde je postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

Školní stravování v době distanční výuky

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče, milí žáci,
s odkazem na aktuální výklad krizových opatření platných od 12. 10. do 3. 11. 2020 je možné poskytovat školní stravování (oběd) žákům vzdělávaným distančně (domácí výuka) ve školní jídelně za obvyklou cenu.

Pokud má vaše dítě zájem chodit do školy na oběd, je to možné. Oběd si žáci musí objednat den dopředu. Žáci musí mít s sebou stravovací čip. Do jídelny se bude vstupovat vchodem do krčku ze školního dvora. Po celou dobu stravování je zajištěn pedagogický dohled.

Žáci si po vstupu do školy před vstupem do jídelny pečlivě umyjí ruce a použijí desinfekční gel. Po celou dobu pobytu v jídelně musí mít žáci roušku, vyjma konzumace jídla.

Po jídle odevzdají použité nádobí a odejdou z jídelny vchodem u sportoviště.

Na oběd mohou žáci chodit v následujícím čase :

I. stupeň od 12.00 do 13.00 hodin

II. stupeň od 13.00 do 14.00 hodin

Mgr. Libor Sovadina

Úřední hodiny v kanceláři v době uzavření školy:

Napsal Helena Dušová dne .

Úřední hodiny v ZŠ Fryšták:

Pondělí:            10.00 – 14.00 hod.
Středa:   10.00 – 14.00 hod.


        
         

Informace školní psycholožky

Napsal Lenka Švachová dne .

Milí žáci, vážení rodiče,

pokud byste se na mě chtěli s čímkoliv obrátit, jsem vám od 15.10. k dispozici  na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na telefonním čísle 775925019. Zde se můžeme domluvit i na online komunikaci přes Skype, apod. Nebojte se tyto kontaky využít.

Obracet se na mne můžete, stejně jako při běžném fungování školy, když vám není dobře, když si nevíte rady s učením, když vás něco trápí nebo když si prostě s někým chcete jen popovídat.
 
Vaše školní psycholožka
Lenka Švachová

Oznámení školní jídelny

Napsal Renata Jašková dne .

ODBĚR OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY NA TALÍŘ  - v jídelně - NENÍ MOŽNÝ.

POKUD BY NĚKDO CHTĚL ODEBÍRAT OBĚDY DÁL, MUSÍ SE NAHLÁSIT V KANCELÁŘI ŠJ A POŘÍDIT SI JÍDLONOSIČ / ŘÁDNĚ OZNAČENÝ + ČIP, ABYCHOM MOHLI ZA DANÝ DEN ODČIPOVAT STRAVU/, KTEROU SI VYZVEDNE NA DANÉM MÍSTĚ.
 
JÍDLONOSIČ NEJPOZDĚJI DORUČIT V DEN OBĚDU DO 8.OOHODIN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ                                                       

školní jídelna
Jašková Renata

Provoz školy od 14. 10. 2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ve Fryštáku 13. 10. 2020

Vážení rodiče,

s odvoláním na usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020, bude výuka probíhat na I. i II. stupni ZŠ distanční formou (domácí vzdělávaní). Toto vzdělávání je povinné a bude hodnoceno. Probíhat bude formou zadávání úkolů pro domácí vzdělávání přes školní portál Škola on-line a společnými on-line hodinami přes platformu MS Teams. Rozpis hodin Teams bude žákům sdělen třídními učiteli nebo vyučujícími jednotlivých předmětů on-line.

Školní družina nebude v provozu.

Stravování žáků nebude umožněno.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Libor Sovadina