Prázdniny začínají

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Zakončení školního roku

Napsal Miluše Šafářová dne .

V úterý 30. 6. 2020 jsme se na školním dvoře rozloučili s našimi deváťáky.
Blahopřejeme oceněným, děkujeme za pěkné projevy a přejeme všem, aby se jim na středních školách dařilo.


Fotografie naleznete ve FOTOGALERII.

Úřední hodiny v kanceláři školy v době hlavních prázdnin:

Napsal Helena Dušová dne .


Červenec:

St        1. 7.            10.00 - 14.00
St 8. 7.   10.00 - 14.00
Po 13. 7.   10.00 - 14.00
St 15. 7.   10.00 - 14.00


Srpen:

Út        25. 8.            10.00 - 14.00
St 26. 8.   10.00 - 14.00
Čt 27. 8.   10.00 - 14.00
28. 8.   10.00 - 14.00
Po 31. 8.   10.00 - 14.00

Školní jídelna - cizí strávníci

Napsal Renata Jašková dne .

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

Z DŮVODU ROSTOUCÍCH CEN POTRAVIN A ENERGIÍ, DOCHÁZÍ OD 1.8.2020 K NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO PRO CIZÍ STRÁVNÍKY O 5,-kč.

CENA STRAVENKY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY  V JÍDELNĚ……………………………70,-kč

                                    CIZÍ STRÁVNÍCI – JÍDLONOSIČ……………………………72,-kč

Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ZMĚNA VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

DO JÍDLONOSIČŮ…………….OD 10.15hod. – DO 11.00hod.

NA TALÍŘ – JÍDELNA……..…..OD 11.00hod. – DO 12.30hod.


JÍDELNA BUDE V DOBĚ PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 1. ČERVENCE 2020 DO 2.SRPNA 2020. VAŘIT SE ZAČNE OD 3.8.2020 tj. pondělí  PRO  CIZÍ STRÁVNÍKY A ZAMĚSTNANCE.

DOČIPOVÁNÍ PENĚZ NA ÚČET V HOTOVOSTI ZŮSTÁVÁ KAŽDE PONDĚLÍ OD 6.OO – DO 13.15 hod. V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

PŘES BANKOVNÍ ÚČET SE PLATBY PŘEVÁDÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ A PÁTEK.

ČÍSLO ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Děkujeme za pochopení
Renata Jašková ŠJ                                                      Mgr. Libor Sovadina

Závěr školního roku 2019/2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, milí žáci,

zveme vás na ukončení školního roku a předání vysvědčení, které se uskuteční v úterý 30. 6. 2020 od 8.00 hod.

Žákům 1. – 8. ročníků bude vysvědčení předáno v kmenových třídách bez přítomnosti rodičů a ostatních hostů. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem a vchody ze školního dvora. Předpokládaný konec závěru školního roku je v 9.00 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. tříd proběhne v úterý 30. 6. 2020 v 9.30 hodin na školním dvoře za přítomnosti rodičů a blízkých příbuzných, zástupců zřizovatele školy a pedagogů. Za nepříznivého počasí ve třídě 9. A (učebna přírodopisu).
Po společném rozloučení se žáci devátých ročníků odeberou do svých tříd k předání vysvědčení. Vchod do školy bude umožněn
ze školního dvora.

Žáci, kteří se do školy dostaví poprvé, musí přinést čestné prohlášení o zdravotním stavu (k dispozici na webu školy v sekci Informace - Pro rodiče).

Mgr. Libor Sovadina

Poplatek za školní družinu

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

Z důvodu přerušení provozu školní družiny v období výskytu koronaviru vám nabízíme možnost vrácení poplatku za družinu
za období březen až červen 2020.

Poplatek bude vracen pouze v hotovosti v kanceláři školy (tel. : 57 791 1052) ve dnech 24. 6. 2020 (středa)
a 29. 6. 2020 (pondělí) od 10.00 do 16.30 hodin.
Na vrácení poplatku není právní nárok.

Pokud bude žák pokračovat v docházce do školní družiny ve stejném rozsahu i v I. pololetí školního roku 2020/2021
a rodič se nedostaví k vrácení poplatku, nebude mu účtován poplatek za družinu za období od září do prosince 2020.

Mgr. Libor Sovadina

Informace pro rodiče prvňáčků

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s koronavirem se nebude konat společná schůzka rodičů nastupujících prvňáčků s vedením školy a třídními učiteli. Veškeré důležité informace naleznete v následujícím dokumentu.

Příměstský tábor

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Napsal Miluše Šafářová dne .

Milí žáci naší školy, zveme vás na fotografování tříd.
Prosíme, abyste se dostavili v níže uvedený čas, s rouškou a čestným prohlášením o bezinfekčnosti
(týká se žáků, kteří od 11. 3. 2020 nechodí do školy; formulář uveden v záložce Informace - Pro rodiče).
Letos nefografujeme skupinky, pouze celé třídy žáků.
Fotografování proběhne ve dvou dnech na školním dvoře.

1. stupeň v úterý 16. 6. 2020       2. stupeň ve středu 17. 6. 2020
5. B    8:00
5. A    8:20
4. B    8:40
4. A    9:00
3. B    9:20
3. A    9:40
1. B    10:00
1. A    10:20
2. B    10:40
2. A    11:00
  6. A    8:00
6. B    8:20
7. A    8:40
7. B    9:00
7. C    9:20
8. A    9:40
8. B    10:00
9. B    10:20
9. A    10:40
11:00 učitelé, zaměstnanci

PŘIJĎTE VČAS!

Informace pro rodiče žáků 7. tříd

Napsal Miluše Šafářová dne .

Konzultace pro přihlášené žáky budou probíhat ve středu od 14.00 do 17.00 (střídají se 3 skupiny, přihlášeno 32 žáků).

Vyučovací předměty: Ma, ČJ, PEK