Mimořádné opatření - uzavření školy od 11.3.2020

Mimořádné opatření platí do jeho odvolání. Sledujte webové stránky školy a hlášení městského rozhlasu ve Fryštáku, kde budete o dalším vývoji situace informováni.
 
Mgr. Libor Sovadina

Pangea

Také letos, stejně jako v minulých dvou letech, se vybraní žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili celoevropské matematické soutěže PANGEA. Zadané úkoly rozvíjejí představivost a logické myšlení dětí, jsou z praktického života a letos byly zaměřeny na „Média a záchranné sbory“. Charakter soutěže je přece jen dost odlišný od jiných matematických soutěží, do nichž se pravidelně přihlašujeme
a mnohdy je také úspěšně absolvujeme. Ať už je to každoroční KLOKAN nebo PYTHAGORIÁDA  či  MATÍK a podobně.

Na ukázku jedna z letošních úloh:
„Dojezdový čas záchranné služby stanoví zákon na maximálně 20 minut.
Leoš, řidič rychlé záchranné služby, měl v pátek celkem sedm výjezdů.
Dojezdové časy byly postupně tyto: 7 minut 20 sekund, 12 minut 10 sekund,
14 minut 20 sekund, 5 minut 20 sekund, 6 minut 50 sekund, 7 minut 0 sekund
a (?). Průměrný dojezdový čas ten den vyšel přesně na 8 minut. Jak dlouho čekal pacient při Leošově posledním pátečním výjezdu?“

Žáci tak mohou kromě využití a rozvoje svých matematických schopností
a dovedností také nahlédnout do skutečného života, o němž zatím toho mnoho neví. Ještě nejsou k dispozici počty soutěžících a jejich celorepublikové či krajské umístění. Řádově to je něco kolem 60 tisíc účastníků z 500 škol.
Známe už ale výkony našich žáků, které uvádím v procentech úspěšnosti. Nejlepší byli podle očekávání žáci devátých tříd. Jejich matematický aparát
je již na slušné úrovni a příprava k přijímacím zkouškám jim dodává další schopnosti k úspěšnému a ve srovnání s ostatními důstojnému umístění.  Letos byli nejlepší tito deváťáci: Martin Zdráhal – 82 %, Vašek Zuzaník – 80 %, Míša Nohová – 76 %, Sabina Brázdová a Martina Pekařová shodně 73 %. Blahopřání a poděkování patří nejen jim, ale také všem našim účastníkům soutěže a určitě pedagogům školy za jejich odvedenou práci, která tak slaví úspěch.
                                  
 Mgr. Jan Skopal

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března 2020

Upravená výzva KHS Zlín

S odvoláním na výzvu KHS Zlín (viz. příloha tohoto článku) žádáme rodiče žáků, kteří se v době jarních prázdnin vyskytovali v regionech s výskytem koronaviru COVID-2019 (Itálie, a další), aby své děti neposílali do školy a ponechali je po dobu 14 dnů doma v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů).

děkujeme za pochopení

Mgr. Libor Sovadina

Upravená výzva Krajské hygienické stanice

Doporučení ZŠ Fryšták

Doporučení vedení ZŠ Fryšták ohledně prevence šíření koronaviru (COVID-2019)

Vážení rodiče,
v rámci prevence šíření koronaviru (COVID-2019) mezi žáky ZŠ Fryšták doporučujeme rodičům, kteří se svými dětmi navštívili v době jarních prázdnin Itálii, případně jiné destinace s výskytem koronaviru, aby neprodleně kontaktovali ošetřujícího lékaře svého dítěte a dohodli se s ním na dalším postupu . Stejně tak pokud zjistíte u svých dětí příznaky chřipkové nákazy, kontaktujte lékaře svého dítěte.
Objednali jme dezinfekční gely na ruce do tříd a na WC, které budou k dispozici ihned po dodání dodavatelem. Vzhledem k delším dodacím lhůtám, žádáme rodiče, aby své děti do školy vybavili vlastním desinfekčním gelem na ruce a poučili je o jeho používání a dodržování hygienických opatření.

děkujeme za pochopení

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Výzva Krajské hygienické stanice

Byli jsme požádáni Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně o zveřejnění tohoto dokumentu:

KHS ZK - výzva

Informace Krajské hygienické stanice

Byli jsme informováni Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně o zásadách chování v souvislosti s nastávajícími jarními prázdninami
a epidemiologické situaci.
Uveřejňujeme dokument KHS:

KHS ZK - informace 26. 2. 2020