Výsledky zápisu do 1. tříd

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Výsledky naleznete zde:

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky na SŠ

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

S odkazem na rozhodnutí vlády je od 11. května 2020 umožněna docházka do školy žákům devátých tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do školy není povinná.

Od pondělí 11. května 2020 bude probíhat příprava žáků na přijímací zkoušky vždy v pondělí, středu a pátek. Příprava bude zaměřena na předměty přijímací zkoušky, hlavně na matematiku a český jazyk. Příprava bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Výuka bude začínat v 8.00 hodin. Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15. Žáci se shromáždí na školním dvoře s dodržení odstupu 2metry, kde si je vyzvednou vyučující. Při příchodu do školy musí mít žáci roušku.

Do školy si žáci přinesou minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení, psací potřeby, potřebné výukové materiály, přezůvky, pití a svačinu. Školní jídelna bude v provozu pro zajištění školního stravování až od 25. května 2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 zasláním e-mailu vedení školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Každý žák  při nástupu do školy přinese řádně vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude vstup do školy žákovi umožněn. Prohlášení a manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol jsou v příloze.

Mgr. Libor Sovadina

   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

   Manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol

Deváťáci k současné koronavirové vlně a jejich FEJETONY

Napsal Mgr. Lenka Truhlářová dne .

Koronavirová vlna a my
Nemoc se již naplno projevila i v České republice. Nejen každodenně zvýšeným počtem nakažených, ale i bezpečnostními opatřeními, které by měl každý přijmout a dodržet. Myslím tím nošení roušek, minimální pohyb a podobné věci.

Poděkování rodičům

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřil velké poděkování za zodpovědný přístup a pomoc při zdolávání domácího vzdělávání Vašich dětí. Uvědomuji si v plné míře, že tato situace je pro mnohé z Vás velmi komplikovaná a náročná, a to nejen z důvodu domácí výuky. Ve spolupráci s pedagogy naší školy se snažíme organizovat domácí výuku tak, aby byla pro žáky zvládnutelná. Je samozřejmé, že bez Vaší pomoci to zvládnout nelze. A za to Vám jménem všech učitelů velmi děkuji.

Doufám, že se situace brzy změní k lepšímu a opět se všichni ve škole setkáme. Vaše děti ani Vy se nemusíte obávat návratu do školy z důvodu úrovně zvládnutí učiva domácím vzděláváním. S žáky zpětně probereme důležité učivo, které je nutné k navázání na výuku v dalších ročnících. Co se týká hodnocení za II. pololetí tohoto školního roku je pravděpodobné, že využijeme spíše slovního hodnocení.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budete potřebovat radu nebo informace ohledně výuky, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv učitele formou e-mailové komunikace.
Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně optimismu a sil v této nelehké situaci. Zároveň připojuji i přání krásného jara a nadcházejících Velikonoc.

S pozdravem

Mgr. Libor Sovadina