nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Projekt vyhlášený MŠMT v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  – Šablony pro MŠ a ZŠ (Šablony II.). Projekt v celkové výši 978 306,- Kč je z části (831 560,1,- Kč) financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Realizace projektu je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
Projekt je zaměřen na personální podporu a profesní rozvoj pedagogického sboru. Aktivitami projektu je realizace školení pedagogů na téma matematické a čtenářské gramotnosti a vzdělávání v oblasti inkluze. Dále je v rámci projektu působení školního psychologa, doučování žáků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, doučování  v cizích jazycích a ostatních předmětech, realizace čtenářských klubů, klubu zábavné logiky a deskových her.
Cílem je profesní rozvoj pedagogického sboru, eliminace školního neúspěchu u ohrožených  žáků, rozšíření služeb školního poradenského pracoviště a rozvoj žáků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.