nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Projekt EU peníze školám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s cílem zpřístupnit peníze z fondů EU, vyhlásilo pro základní školy projekt „EU peníze školám“.

Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK) Umožňuje zlepšit podmínky ke vzdělávání na ZŠ prostřednictvím šablon klíčových aktivit (čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání).

Naše škola, po schválení projektové žádosti, zahájila 1. 7. 2011 realizaci projektu.

Po zpracování závěrečné monitorovací zprávy, kde jsme prokázali dosažení plánovaných cílů, byla 31. prosince 2013 ukončena realizace projektu.

Pedagogové naší školy zpracovali v rámci předepsaných šablon digitální učební materiály (tzv. DUMy) pro následující předměty:

 • Anglický jazyk: Marcela Klapilová, Mgr. Radek Matulík
 • Český jazyk: Hana Březinová, Mgr. Daniela Floriánová,
  Mgr. Eliška Galíková, Mgr. Lenka Truhlářová,
  Mgr. Helena Uhříková
 • Fyzika: Helena Ondrášová, Mgr. Libor Sovadina
 • Hudební výchova: Pavlína Dračková
 • Chemie: Miloslav Šůstek
 • Matematika: Irena Dlabajová, Mgr. Věra Řiháková
 • Německý jazyk: Marie Horáková
 • Občanská výchova: Tomáš Nedbal
 • Písemná a elektronická komunikace: Jana Kalandrová, Mgr. Miluše Šafářová
 • Prvouka: Drahomíra Krajčová, Mgr. Lena Minaříková
 • Přírodopis: Hana Krajčová, Mgr. Drahomíra Kalandrová
 • Přírodověda: Dagmar Švajdová, Mgr. Petra Zdráhalová
 • Vlastivěda: Helena Koždoňová, Mgr. Petra Zdráhalová
 • Výtvarná výchova: Hana Březinová, Mgr. Lenka Truhlářová

Celkem učitelé vypracovali 1 116 pracovních listů, které využívají při výuce žáků.

Na požádání Vám autoři uvedené DUM poskytnou.

Elektronický kontakt na autory najdete na webových stránkách školy.


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.