nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Projekt Modernizace výuky bude realizován od listopadu 2012 do prosince 2014. Celková výše finanční podpory činí 3 669 178 Kč.
Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědeckých oborů. Účelem různých aktivit bude
zkvalitnit výuku šesti přírodovědných a odborných předmětů (přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, zeměpis a pracovní činnosti),
dále rozšířit výuku o nové vyučovací metody, a to včetně e-earningových nástrojů a dalších metod. Aby bylo cíle dosaženo, bude
projekt složen z různých aktivit. V úvodu projektu budou proškoleni pedagogové těchto předmětů. Proškoleni budou pedagogové
ZŠ Slušovice, i pedagogové partnerských škol. Další fází projektu bude zajištění dostatečného a kvalitního zázemí v podobě
dovybavení škol výukovými pomůckami a v případě žadatele projektu také drobnými stavebními úpravami odborných učeben.
Souběžně bude také probíhat inovace výuky, která bude spočívat v tvorbě nových výukových materiálů v oblasti přírodovědných
a technických předmětů. Opět se na vzniku inovativních materiálů budou podílet učitelé žadatele (ZŠ Slušovice) i partnerů (základní
školy ve Fryštáku, Kašavě a Velehradě). V průběhu školního roku 2013/2014 dojde k ověření výukových materiálů v běžné výuce,
materiály budou následně dopracovány. Projekt bude i úzce provázán s praxí. Dojde k realizaci exkurzí v rámci výrobního procesu
výrobních a zpracovatelských společností v regionu. Díky spolupráci s partnery projektu budou veškeré výstupy projektu přeneseny
na půdu partnerů.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Výukové materiály naleznete zde


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.