nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Dne 25. října se u nás ve škole konal Halloween. Tento svátek, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích, nás inspiroval k zorganizování stezky pro naše mladší spolužáky z prvního stupně.

    
Všichni deváťáci jsme tuto akci brali velmi vážně.  Zodpovědně jsme se připravovali týdny předem pod vedením našich třídních učitelek Heleny Ondrášové a Marcely Klapilové. Vyráběli jsme dekorace, vymýšleli disciplíny a sháněli si masky. Snažili jsme se, aby halloweenské dopoledne bylo nejen strašidelné, ale i zábavné a plné legrace.
    
V den konání jsme přišli do školy v brzkých hodinách, abychom mohli dochystat vše potřebné a včas začít. V půl osmé vše vypuklo. Přišly první třídy v doprovodu průvodců z řad deváťáků. Ti byli jejich ochránci na cestě, která vedla několika stanovišti s úkoly a končila stezkou odvahy na školní půdě, která byla plná strašidel, duchů a čarodějnic. Na konci stezky se nacházela listina, kde se ti nejodvážnější podepsali a tímto dokončili své putování po tajemné trase.
    
Máme radost, že jsme společnými silami vše zorganizovali a dobře zvládli. Doufáme, že si Halloween v našem podání všichni užili.
        
Za všechny deváťáky:

Diana Pavlíková, Aneta Buchtová, Tereza Dlabačová, Adéla Kamenářová


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.