nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

anketa žáků 2. stupně

Dotazníkové šetření realizované žáky 6. tříd vzniklo zcela neplánovaně.
V rámci výuky Občanské výchovy, kde je jedním z tematických okruhů „Naše obec,“ navštívili všichni šesťáci Městský úřad ve Fryštáku. V zasedací místnosti je přivítal pan starosta Ing. Pavel Gálík a vedoucí knihovny Mgr. Pavel Nášel. Po úvodním seznámení s provozem obce, činností obecní rady a zastupitelstva se rozběhla bohatá diskuze. Děti zajímala historie města, činnost matriky, technických služeb…, ale i plán výstavby pro potřeby současné generace. Pan starosta i pan Nášel odpovídali na všechny zvídavé dotazy, pouze jeden je zaskočil: „A kdo vyrobil tento nádherný lustr na stropě, a jaká je jeho cena?“ I s touto nečekanou otázkou si dokázal pan Nášel poradit. V příjemné atmosféře nám rychle ubíhal čas a naše setkání se blížilo k závěru. Poslední slovo patřilo panu starostovi, který požádal naše šesťáky o uspořádání ankety „Co by chtěli žáci 2. stupně vybudovat, aby byli spokojeni s trávením volného času v naší obci.“ Poděkovali jsme za velmi milé setkání, za důvěru v naše schopnosti a v hlavě se nám rodil plán, jak výzkum mezi žáky starších ročníků zrealizovat.
A co bylo dál? Na třídnických hodinách vznikly návrhy objektů na výstavbu, v Informatice každý šesťák vypracoval tabulku s nabídkami a během následujících dnů proběhla návštěva všech tříd 2. stupně. Žáci nejen vybírali z navržených staveb, ale mohli uvádět i vlastní nápady. Odpovědi šesťáci zpracovali, výsledky předali panu starostovi. 
A co by nejvíce chtěli žáci 2. stupně ve Fryštáku vybudovat? Zvítězila „Cyklostezka Fryšták-Zlín,“ dalším vybraným objektem byl „Pumptrack“ (uzavřený okruh pro kolo, koloběžku) a třetí v pořadí skončilo koupaliště. Posloupnost dalších staveb: cyklostezka Fryšták–Lukov, skate park, venkovní posilovna – work-outové hřiště, sportovní hala u školy, cyklostezka Fryšták–Lukoveček, cukrárna s posezením, beach kurt pro plážový volejbal, venkovní dobíjení telefonu, minigolf. Ankety se zúčastnilo 147 žáků 2. stupně ZŠ Fryšták.
Podrobnější výsledky naleznete zde:


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.