Navýšení cen stravného od 1. 1. 2020

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,

z důvodu rostoucích cen potravin a snahy udržet kvalitu stravy ve školní jídelně dochází od 1. 1. 2020 k navýšení ceny stravného. Cena se navyšuje o 1,- Kč, u svačin pro žáky a stravy odnášené v jídlonosičích cizími strávníky o 2,- Kč.

Ceny stravného jsou od 1. 1. 2020 následující :

žáci do 10 let           28,- Kč
žáci do 15 let   30,- Kč
žáci nad 15 let   32,- Kč
svačinky pro žáky   12,- Kč
cizí strávníci v jídelně   65,- Kč
cizí strávníci – jídlonosiče   67,- Kč

děkujeme za pochopení
Mgr. Libor Sovadina

Setkání zástupců školního parlamentu s Bc. Kateřinou Francovou

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ve středu 11. prosince se dva žáci naší školy v roli zástupců školního parlamentu setkali na úvodním setkání školních parlamentů s náměstkyní  primátora paní Bc. Kateřinou Francovou. Tato schůzka proběhla v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělání  v ORP Zlín II. Setkání se účastnili vždy dva zástupci školních parlamentů ze zlínských a okolních škol. Paní náměstkyně všechny účastníky přivítala v obřadní síni města Zlína a stručně seznámila s organizací a řízením samosprávy ve městě Zlín. Poté jednání pokračovalo směrem k projednání potřeb, návrhů, nedostatků a nápadů na zlepšení v jednotlivých školách se zástupci parlamentů jednotlivých škol. Toto setkání bylo zaměřeno na podporu činnosti  školních parlamentů, jejich metodickou podporu a výměnu zkušeností  koordinátorů školních parlamentů ve školách. V naší základní škole funguje školní parlament již mnoho let. Jeho členy jsou vždy dva zástupci z každé třídy zvolené třídními kolektivy na začátku školního roku. Na schůzkách mohou členové přednést vedení školy  své názory ohledně fungování školy, nápady, potřeby ale i problémy a nedostatky a společně hledat vhodná řešení. Mezi letošní akce patří například vysazení stromů přátelství mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček nebo návštěva Domova důchodců v Lukově při projektu Ježíškova vnoučata. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnil Jirka Klhůfek a Tomáš Plšek.

Mgr. Libor Sovadina

Ježíškova vnoučata

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ježíškova vnoučata je název projektu, který má za cíl potěšit malým dárkem seniory v domovech důchodců. Naše škola se do tohoto projektu zapojila letos již podruhé. Projekt probíhá následovně. Škola ve spolupráci s domovem důchodců v Lukově zjistí, jaký dárek by kterého obyvatele potěšil. Jedná se o drobné dárky jako je kosmetika, knížky, křížovky, sladkosti, časopisy a podobně. Celá akce probíhá pod záštitou školního parlamentu. Ve stanovený den proběhne ve škole dobrovolná sbírka mezi žáky na pořízení dárečků. Letos se tohoto úkolu výborně ujala třída 6.B pod vedením paní učitelky Marcely Klapilové.  Po nákupu dárků proběhlo jejich zabalení,  o které se postaraly paní učitelky. Ve čtvrtek 12. prosince vyrazilo osm našich žáků s obrovským košem krásných dárků na návštěvu do domova důchodců v Lukově. Na této cestě nás doprovázely děti z mateřské školy ve Fryštáku za doprovodu paní ředitelky školy Ilony Staňkové. Po krásném vánočním pásmu plném vánočních písní, koled a tanců následovalo rozdávání dárků obyvatelům domova. Bylo krásné vidět radost, potěšení a dojetí z dárků ve tvářích obdarovaných. Na závěr nás provedly paní pečovatelky po objektu domova, kde jsme navštívili a obdarovali ty obyvatele, kteří se nemohli zúčastnit společného setkání. Celá akce byla velmi krásná a vydařená. Věřím, že jsme přispěli obyvatelům domova k vánočnímu naladění a potěšili jsme je v předvánočním čase.

Libor Sovadina

Mikulášská nadílka

Napsal Sabina Brázdová, Nicol Trnčáková dne .

Ve čtvrtek 5. 12. uspořádaly deváté ročníky akci „Mikulášskou nadílku“.

Den před touto událostí jsme již zahájili přípravy – vytvoření pekla na školní půdě pro zlobivé děti.

Ve čtvrtek ráno pokračovaly přípravy v plném proudu. Převlékli jsme se do svých kostýmů Mikulášů, čertů a andělů. Většina strašidelných čertů z 9. A pak zůstala v našem pekle na půdě. Ostatní čerti chodili s mikulášskou družinou po třídách, kde jim děti musely zazpívat písničku. Zlobivé děti, napsané v „Knize hříchů“, byly odváděny strašlivými čerty do pekla. Tam musel každý projít stezku plnou čertů a podepsat se na listinu, že se polepší. Hodné děti andělé odměňovali drobnými sladkostmi.

Děkujeme za kladné ohlasy a za statečnost dětí. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.

Sabina Brázdová a Nicol Trnčáková, 9. A