Školní rok - 2021/2022

 

 

Jméno Třída Učebna
Mgr. Věra Řiháková 1. A  
Mgr. Pavlína Dračková 1. B  
Mgr. Eliška Galíková 2. A  
Mgr. Irena Dlabajová 2. B  
Mgr. Petra Zdráhalová 3. A  
Mgr. Magda Drábková 3. B  
Mgr. Lena Minaříková 4. A  
Mgr. Drahomíra Krajčová 4. B  
Helena Kolářová 5. A
 
Mgr. Helena Koždoňová 5. B
 
 
Mgr. Tomáš Nedbal 6. A  
Mgr. Lenka Truhlářová 6. B  
Mgr. Hana Krajčová 7. A  
Mgr. Edita Šenkyříková 7. B
 
Mgr. Helena Ondrášová 8. A
 
Mgr. Marcela Klapilová 8. B
 
Mgr. Jana Kalandrová 9. A
 
Mgr. Daniela Floriánová 9. B
 
Mgr. Miluše Šafářová 9. C  
 
Mgr. Libor Sovadina ředitel
Mgr. Helena Uhříková
zástupce ředitele
Mgr. Miluše Šafářová

výchovný poradce

Mgr. Hana Krajčová metodik prevence
Bc. Petra Munclingerová asistentka pedagoga
Mgr. Lenka Švachová školní psycholog
Helena Dušová kancelář školy
Jaroslav Jaška školník

Ostatní vyučující

Mgr. Radek Matulík  
Mgr. Drahomíra Kalandrová  
Mgr. Bc. Eva Malíšková  
Mgr. Sylva Knedlová  
Mgr. Jana Hájková  
Mgr. Jan Skopal  
Ing. Ludmila Slobodianová  
Bc. Helena Dlabajová  
Irena Láníčková vychovatelka ŠD I
Bc. Marie Horáková vychovatelka ŠD II
Mgr. Michaela Sovadinová vychovatelka ŠD III
Dana Orsavová vychovatelka ŠD IV