Týden knihoven

Napsal Mgr. Jana Kalandrová dne .

V rámci Týdne knihoven jsme se zúčastnili vycházky na Vítovou.
Nejdříve jsme vyrazili na Skalku. Zde nás čekal historik, PhDr. Česlav Zapletal, který děti seznámil s tímto místem a s funkcí, kterou v minulosti plnilo.
Po krátkém odpočinku jsme se všichni vydali do knihovny na Vítovou. Čekalo na nás menší občerstvení, ale především zajímavý výklad o činnosti knihovny a o publikacích, na kterých se podíleli místní občané. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u studánky Vítovjanka, kde nám pan Zapletal pověděl o jejím významu pro obec.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám zajistili zajímavý program, především panu Zapletalovi a vedoucí knihovny na Vítové, paní Jarmile Jaškové.

Žáci 6. A a 6. B