Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě doporučení MŠMT souvisejícím s COVID-19 proběhne zahájení školního roku 2020/2021 ve středu 1.9.2021 v 8.30
v jednotlivých třídách.

Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem a půjdou do svých kmenových tříd. Při vstupu do školy a při pohybu po škole mají žáci a ostatní osoby povinnost mít na obličeji roušku. Tato povinnost odpadá při usazení do lavice a při konzumaci jídla.

Rodiče žáků 1. tříd se mohou účastnit zahájení školního roku společně se svými dětmi ve třídách za povinnosti použití ochranného prostředku dýchacích cest.

Žáci si 1. září přinesou psací potřeby a žáci 1. tříd aktovku. Přezůvky v tento den nejsou nutné.

Žáci 2. – 9. ročníků budou podrobeni antigennímu testování ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 před zahájením výuky.

Žáci 1. ročníků budou testováni 2., 6. a 9. září.

Testování ve škole se neúčastní žáci, kteří mají 14 dnů po dokončeném očkování, prodělali COVID (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo doloží negativní test provedený v odběrovém místě. Všechny tyto výjimky z testování ve škole žák doloží v písemné podobě formou lékařského potvrzení nebo výsledku testu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě odmítnutí jak testování tak nošení ochranného prostředku škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání (pokud se na něj nevztahuje mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku).

Další podrobné informace jsou uvedeny v přílohách.

Mgr. Libor Sovadina

Přílohy:

MŠMT manuál k provozu škol a testování

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních