Závěr školního roku 2020/2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Závěr školního roku a předání vysvědčení se s ohledem na současná omezení uskuteční ve středu 30. 6. 2021 v 8.00 hodin pro žáky 1. – 8. ročníků ve třídách. Vstup do budovy školy bude žákům umožněn hlavním vchodem bez přezouvání. Závěr školního roku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli bez přítomnosti rodičů. Předpokládaný konec je v 9.00 hodin.

Ukončení školního roku pro žáky 9. tříd, na které srdečně zveme jejich rodiče a nejbližší příbuzné, proběhne ve středu 30. 6. 2021 v 9.00 hodin na školním dvoře, za nepříznivého počasí ve třídě 6.A (učebna přírodopisu).  Rozloučení se zúčastní také žáci 1. tříd, pedagogové naší školy a pozvaní hosté. Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem a vchodem ze školního dvora.

Všem přejeme krásné prázdniny!

Mgr. Libor Sovadina