TECHNICKÝ JARMARK ZLÍN

Napsal Miluše Šafářová dne .

Po dlouhé odmlce přichází první společná akce, hurá, vracíme se zpátky do školního života.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala 3. června 2021 pro žáky 8. tříd Technický jarmark. Tato velmi zdařilá a oblíbená akce pomáhá žákům základních škol při volbě budoucího povolání.

Tak jako minulé ročníky proběhl jarmark formou exkurzí ve firmách sídlících v bývalém baťovském areálu. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina navštívila firmy ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., Kovárnu VIVA a.s. Druhá skupina kromě Kovárny VIVA a.s. poznala firmu KONFORM – Plastic, s. r. o.

Celá akce byla výborně připravena. Krajská hospodářská komora (dále KHK) zajistila dopravu žáků z Fryštáku do Zlína a zpět. Po baťovském areálu nás provázel pověřený pracovní KHK, který dbal o naši bezpečnost.

Ve firmách exkurze zahrnovala teoretickou a praktickou část. Žáci se nejdříve prostřednictvím prezentací seznámili s historií, výrobou a úspěšností dané společnosti. Podle vlajek zjišťovali, kde se vyváží jejich výrobky a z grafů četli hospodaření za uplynulá léta. Nechyběly informace o profesích, které mají v daném podniku uplatnění, požadavky na vzdělání a znalost cizích jazyků. Během diskuze se žáci nejčastěji zajímali o výši průměrného výdělku a o možnost práce v zahraničí.
Praktická část zahrnovala komentovanou prohlídku provozů.

Během návštěvy největšího výrobce frézovacích nástrojů v ČR se žáci seznámili s výrobou fréz, obráběním kovů, broušením, programováním CNC soustruhů. Ve společnosti KONFORM viděli výrobu vstřikovacích forem na plasty a následnou výrobu plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Největším zážitkem byla návštěva kovárny. Žáci si oblékli reflexní vesty, nasadili ochranné přilby s brýlemi a do uší vložili ušní zátky. Takto zahaleni v ochranných prostředcích vstoupili do dílen vyhřátých výhněmi, vybavenými kovacími lisy a dalšími nejmodernějšími technologiemi. S nadšením sledovali plně automatizované linky, které vyráběly zápustkové výkovky z oceli pro různé průmyslové obory.

Součástí Technického jarmarku byla prezentace SPŠ polytechnické COP Zlín. Žáci získali informace o možnostech studia na této škole a obdrželi drobné propagační předměty vyrobené v dílná SPŠ polytechnické COP Zlín.

Celá akce se nám moc líbila, vůbec nám nevadily roušky, ani předkládání potvrzení o negativním výsledku antigenních testů. Děkujeme KHK Zlín a už se těšíme se na další setkání.Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Co o technickém jarmarku napsali žáci: