Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě pokynů Vlády ČR bude provoz školy od 17. 5. 2021 následující:
Žáci I. stupně končí s rotační výukou a přejdou všechny třídy na prezenční výuku ve škole.
Výše uvedení žáci se budou testovat antigenními testy jen 1 X týdně v pondělí před nástupem do školy.

Žáci II. stupně pokračují v rotační výuce. Do školy se v pondělí 17. 5. 2021 dostaví žáci 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B.
Žáci 6. a 7. ročníků pokračují v distanční výuce.
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin s dodržením platných omezení.
Žáci 8. a 9. ročníků se budou testovat antigenními testy 2 X týdně v pondělí a ve čtvrtek před nástupem do školy.

Provoz školní družiny je v běžném režimu do 16.30 hodin. Na území celé ČR dochází ke zrušení omezení. Je zrušena povinnost homogenních tříd a skupin.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Provoz školní jídelny je beze změn. Žáci účastnící se prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně jako obvykle. Žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.

Nadále platí, že žáci musí mít po celou dobu výuky na obličeji roušku.

Mgr. Libor Sovadina


Příloha

Informace MŠMT