Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Na základě pokynů Vlády ČR bude provoz školy od 10. 5. 2021 následující:
  • Žáci I. stupně budou pokračovat v rotační výuce. 10. 5. 2021 se do školy k rotační výuce dostaví žáci 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a 5.A.
  • Výše uvedení žáci se budou testovat antigenními testy jen 1 X týdně v pondělí před nástupem do školy.

  • Žáci II. stupně zahájí prezenční výuku ve škole rotačním způsobem. Do školy k prezenční výuce nastoupí v pondělí 10. 5. 2021 žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B.
  • Žáci 8. a 9. ročníků pokračují v distanční výuce a do školy nastoupí další týden.
  • Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin s dodržením platných omezení.
  • Žáci 6. a 7. ročníků se budou testovat antigenními testy jen 2 X týdně v pondělí a ve čtvrtek před nástupem do školy.

  • Provoz školní družiny je beze změn.
  • Provoz školní jídelny je beze změn. Žáci účastnící se prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně jako obvykle. Žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
  • I nadále platí, že žáci musí mít po celou dobu výuky na obličeji roušku.


Mgr. Libor Sovadina