Jednotná přijímací zkouška 2021 – nové informace

Napsal Miluše Šafářová dne .

pro žáky 9. a 5. tříd, kteří podali přihlášku na SŠ a účastní se jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
  TYP OBORU  
  1. ŘÁDNÝ  
TERMÍN
  2. ŘÁDNÝ  
TERMÍN
1. NÁHRADNÍ
TERMÍN
2. NÁHRADNÍ
TERMÍN
ČTYŘLETÉ
OBORY
pondělí
3. 5. 2021
úterý
4. 5. 2021
2. června. 2021 3. června. 2021
VÍCELETÁ
GYMNÁZIA
středa
5. 5. 202
čtvrtek
6. 5. 2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší 7 dní.

ZŠ, kterou žák navštěvuje má povinnost umožnit uchazečům o vzdělání na SŠ testování na onemocnění COVID-19 a vydat potvrzení o provedení testu.
ZŠ Fryšták bude provádět testování pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole v těchto termínech:

Termíny testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v ZŠ Fryšták
TYP OBORU TERMÍN
TESTOVÁNÍ
TESTOVÁNÍ
SE TÝKÁ
ČAS
  TESTOVÁNÍ  
ČTYŘLETÉ OBORY   úterý
  27. dubna 2021  
  Třída 9. A 8:00
  Třída 9. B 10:00
VÍCELETÁ GYMNÁZIA   čtvrtek
  29. dubna 2021
  Třída 5. A, 5. B   8:00

Po příchodu hlavním vchodem se žáci za doprovodu učitelů přesunou do testovací místnosti, kde se podle pokynů sami otestují.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
  1. Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a současně od prvního pozitivního antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  2. Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.
  3. Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace 2. dávky (nebo 1. dávky u jednodávkového schématu) uplynulo 14 dní.
Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předložení dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.
Více informací: M. Šafářová, vých. poradkyně, tel. 737 433 053

PŘÍLOHY:
Mimoradne opatření testovaní u přijímacích zkoušek 2021
Přijímací zkoušky - testovaní pro ZŠ