Informace o provozu školy od 12. 4. 2021

Napsal Zdenek Safar dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 je obnovena prezenční výuka žáků I. stupně rotačním způsobem. To znamená, že se budou ve škole po týdnech střídat žáci tak, aby ve škole byla vždy jen polovina tříd I. stupně.

Žáci II. stupně (6. – 9. ročníky) pokračují v distanční výuce. Žákům těchto ročníků jsou umožněny konzultace ve škole po domluvě s vyučujícími. Konzultací se může účastnit maximálně 6 žáků a nemusí být testováni. Při konzultaci musí mít žáci na obličeji chirurgickou roušku a dodržovat veškerá hygienická opatření.

V pondělí 12. dubna se do školy k prezenční výuce v tzv. lichém týdnu dostaví žáci:
1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 5. A.
V pondělí 17. dubna se do školy k prezenční výuce v tzv. sudém týdnu dostaví žáci:
2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. B.
Následující týden se žáci v docházce vymění.

Žáci, kteří budou mít distanční výuku, budou pokračovat v domácí výuce jako dosud.

Žáci budou do školy vcházet hlavním vchodem do šaten, kde si odloží věci a přezují se. Za doprovodu vyučujících se přesunou do testovacích místností, kde se sami otestují. S testováním jim samozřejmě poradí paní učitelky nebo paní vychovatelky. V naší škole budeme používat antigenní testy SINGLECLEAN. Všichni pedagogové jsou seznámeni s průběhem testování, které není nijak složité.  Instruktážní video k testování naleznete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování.

Po vyhodnocení testů přejdou žáci do svých tříd k výuce. V případě pozitivního výsledku bude žák umístěn do vyčleněné místnosti a bude kontaktován rodič žáka s pokyny k dalšímu postupu.

Při vstupu do školy a po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci na obličeji chirurgickou roušku. Proto vybavte své děti alespoň dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení. Žáci budou opakovaně poučeni třídními učiteli o hygienických patřeních, které je nutné ve škole dodržovat.

Školní jídelna bude poskytovat stravu (svačiny a obědy) pro žáky účastnící se výuky ve škole za dodržení hygienických opatření. Žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů jako dosud.

Školní družina bude v provozu do 15.30 hodin. Žáci budou v odděleních po jednotlivých třídách, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých tříd.

lichý týden                 sudý týden
1. A – Mgr. Michaela Sovadinová   2. A – Irena Láníčková
1. B – Irena Láníčková   2. B – Bc. Marie Horáková
3. A – Bc. Marie Horáková   4. A – Dana Orsavová
3. B – Dana Orsavová   4. B – Mgr. Michaela Sovadinová


Výše uvedené informace vychází z opatření MZ a MŠMT.

Mgr. Libor Sovadina

PŘÍLOHY:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

OPATŘENÍ MZ VE ŠKOLÁCH S 1. FÁZÍ ROZVOLNĚNÍ DNE 12. 4. 2021

OPATŘENI MZ - OCHRANA DÝCHACÍCH CEST S ÚČINNOSTÍ OD 12.4.2021

PŘEHLED NÁVAZNOSTÍ PODTUPŮ PŘI ANTIGENÍM TESTOVÁNÍ