Výuka na střední škole

Napsal Miluše Šafářová dne .

V pátek 4. 12. 2015 navštíví naši žáci devátých tříd Gymnázium Ladislav Jaroše v Holešově.
Jedná se o zcela netradiční akci, kterou připravili vyučující střední školy pro naše žáky v rámci Dnů otevřených dveří.
Naši žáci po příjezdu na gymnázium budou rozděleni do tříd, kde proběhne pouze pro ně dopolední vyučování podle předem daného rozvrhu.
Deváťáci se tak seznámí s prostředím a vybavením školy, s formou výuky na střední škole, s vyučujícími. Současně si ověří úroveň vědomostí a dovedností, které získali během vzdělávání na naší škole, protože vyučování bude probíhat i v odborných učebnách chemie, fyziky a biologie. Mnohým tato akce pomůže při výběru střední školy, protože čím více informací žáci získají, tím lépe se mohou rozhodovat.
Do Holešova jedeme vlastním autobusem ráno po příchodu do školy. Návrat kolem 13:00 h.
Pro malý zájem žáků 9. tříd se této výuky zúčastní i žáci 8. tříd.