Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Napsal Miluše Šafářová dne .

Naše škola pravidelně organizuje pro třídy, které přicházejí na druhý stupeň adaptační kurzy, které pomáhají k navázání dobrého kontaktu mezi učiteli a žáky. Učitelům tyto pobyty umožňují poznat žáky v mimoškolním prostředí, při aktivitách zaměřených na spolupráci. Žákům pobyt pomáhá zlepšit přátelské vztahy, posílit vzájemnou komunikaci a zkvalitnit třídní kolektiv.
Kromě vzájemného poznávání spolužáků a třídního učitele při společných zážitcích, je snahou organizátorů vytvořit v žácích jistotu, že v případě problému se mohou s důvěrou obrátit na svého třídního učitele či další učitele školy.
Letošní adaptační kurzy už proběhly. Pro všechny tři šesté třídy byl připraven třídenní pobyt na Rusavě v penzionu U Bílého koně.
Jak se dětem na kurzech líbilo, jaké zažili dobrodružství a jaké získali netradiční zážitky, si může přečíst ve slohových pracích Jáchyma Červeného, Nely Gajdošíkové, Kláry Kamily Gyuricsekové, Kristýny Pavlíkové, Karolíny Sovadinové, Sáry Václavkové a Jakuba Večeřy.

Odkaz na slohové práce:  

Fotografie naleznete v galerii.