Matematický klokan

Napsal Jan Skopal dne .

V pátek 16. března se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Její vznik byl inspirován příkladem z Austrálie, proto ten název. V roce 2016 soutěžilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa a koordinačním centrem v Paříži.
Charakter Matematického klokana je trošku jiný než obdobná soupeření v oblasti matematiky. Uplatní se a největších bodových zisků dosahují žáci, kteří se na předložené problémy dokáží podívat netradičním pohledem a použijí při řešení především důvtip.
Žáci základní školy soutěží ve čtyřech kategoriích od druhého po devátý ročník. Nejmladší z druhého a třetího ročníku v kategorii Cvrček, čtvrtý a pátý ročník má název Klokánek, šestý a sedmý ročník je Benjamín a nejstarší žáci v osmém a devátém ročníku jsou v kategorii Kadet. Mohlo by se zdát, že ti, co jsou v kategorii o rok starší, mají výhodu. Není to však pravidlem. Typ zadaných úloh mnohdy ti mladší řeší s větším přehledem.

Výsledky  
Cvrček:
     1. Tomáš Kostřica (3. B), 2. Zdeněk Dlabaja (2. A),
3. Tobiáš Mana (2. A) a Amálie Komínová (3. A), 67 účastníků.
Klokánek:   1. Jakub Pavel (4. B) – vynikající výkon 111 bodů ze 120 možných,
2. Karolína Faksová (5. C), 3. Karolína Švajdová (5. A),
99 účastníků.
Benjamín:   1. Marek Zálešák (6. B), 2. Michal Zálešák (6. B),
3. Nela Petříková (7. A), 76 účastníků.
Kadet:   1. Zuzana Bečicová (9, A), 2. Daniel Kozojed (9. A),
3. Lukáš Trvaj (9. A), 54 účastníků.
Všem soutěžícím, vedení školy a vyučujícím patří velký dík a uznání za snahu
a poctivou práci, kterou při soutěži a jejím následném vyhodnocení odvedli.

Jan Skopal