Informace pro strávníky

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

 
- pokud využíváte vkládání hotovosti na stravovací účet prostřednictvím internetového bankovnictví a posíláte platbu v sobotu nebo v neděli, připíše se tato platba na účet školy až v pondělí. Důvodem je to, že banky v sobotu, neděli a státní svátky nepracují. Proto zasílejte platby s předstihem. Pokud má být platba v pondělí převedena na stravovací účet, musí být zaslána nejpozději v pátek a v pátek musí být bankou připsána na účet školy. Pokud se tak nestane, není platba v pondělí připravena ke stažení a bude provedena až následující pondělí. Pokud taková situace nastane a nemá strávník na účtu dostatek peněz, je možné vložit peníze na účet v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Chudožilové každé pondělí od 6.00 do 13.15 hodin.
 
- pokud se stane, že zašlete peníze na účet internetovým bankovnictvím a na  účtu se peníze neobjeví (mimo případ popsaný nahoře), zavolejte do kanceláře školy (tel. : 577911052) a tuto skutečnost oznamte. Je možné, že byl chybně zadán variabilní symbol. Platbu dohledáme a provedeme.
 
- velkou pozornost dbejte při psaní čísla účtu školy ( č. účtu : 181376188/0300). Pokud číslo účtu nebude správné, putuje platba na neznámý účet a nejsme schopni ji dohledat.
 
- v době školních prázdnin kontrolujte, zda vaše děti nemají naražen oběd. O prázdninách se žáci nemohou stravovat, ani nemohou stravu odebrat. Takto naražené obědy a  svačiny propadnou.
 
- pokud má někdo z dospělých cizích strávníků zájem o platbu stravy bankovním převodem, požádejte o osobní variabilní symbol vedoucí školní jídelny paní Chudožilovou.
 
- oběd je nutno si objednat do 8.00 hodin na tentýž den. Pokud oběd není objednán, není možné jej vydat. Proto pečlivě kontrolujte objednávky obědů a svačin zvláště u svých dětí.
 
Mgr. Libor Sovadina