Přijímací zkoušky

Napsal Mgr. Jan Skopal dne .

    V minulém školním roce byla součástí přijímacího řízení na střední školy u oborů zakončených maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky. Zlínský kraj měl s jednotnou zkouškou na všech státních středních školách zkušenosti již z minulých let, ale v roce 2017 byl tento způsob přijímacího řízení nařízen pro všechny kraje naší republiky.
    Sestavením testů pro český jazyk a matematiku bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání při MŠMT, zkráceně CERMAT. Testování žáků proběhlo ve dvou termínech a rozhodující pro přijetí na zvolenou střední školu byl lepší z obou výsledků.
    Celostátní průměr úspěšnosti v českém jazyce byl 60 %, v matematice 46,3 %. Naši žáci dosáhli v českém jazyce průměru 69,2 %, v matematice 56,8 %. Nejlepší výkon u nás byl v českém jazyce 90 %, v matematice dokonce 98 %. Tato čísla ukazují vynikající výsledky, protože rozdíl řádově o 10 % je výrazným odlišením od průměru, ostatně jako již tradičně i v minulých letech. V letošním roce jde navíc o povinné celorepublikové srovnání. V minulých letech šlo také o celostátní srovnání, ale pouze u státních škol nebo u škol, které jednotné přijímací zkoušky nařídily.
    Zcela jistě tak patří uznání a dík skvělé práci vedení školy a všech jejich pedagogických pracovníků. Výsledky testovaných žáků totiž nejsou jen zásluhou vyučujících českého jazyka a matematiky, ale všech pracovníků školy, kteří soustavně a cílevědomě budovali u žáků všechny potřebné vlastnosti k úspěšnému zpracování testů po celou dobu jejich školní docházky.

Zapsal:    Jan Skopal    3.10.2017