Platba stravy bankovním převodem

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,
začátkem měsíce října obdržíte prostřednictvím třídních učitelů  variabilní symbol, který je nutný pro identifikaci vložené platby na stravovací účet Vašeho dítěte ve školní jídelně. Pokud se rozhodnete vkládat finanční hotovost na stravovací účet bankovním převodem, zašlete příslušnou částku na bankovní účet školy č. : 181376188/0300 s variabilním symbolem Vašeho dítěte. Minimální částka pro tento způsob platby stravy je 500,- Kč. Přijaté platby se importují z účtu školy na stravovací účty každé pondělí v 8.00 hodin. Sledujte prosím výši kreditu na účtu Vašeho dítěte a platbu proveďte v dostatečném časovém předstihu. Pokud platbu nestihnete včas, je možné, jako dosud,  vložit peníze na stravovací účet v hotovosti u okénka vedoucí školní kuchyně každé pondělí od 7.00 do 13.30 hodin. Velkou pozornost věnujte zadání variabilního symbolu. Pokud uvedete chybný variabilní symbol, platba neproběhne, bude nutné ji dohledat a provést ručně, což obnáší časovou prodlevu. Přeplatky na stravovacím účtu budou vráceny v případě přestupu dítěte na jinou školu, případně při ukončení školní docházky. Pokud jste neobdrželi variabilní symbol, kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy