Nový stravovací software

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,
od 7. srpna 2017 přešla naše školní jídelna na nový stravovací software. Čipy na objednávání stravy zůstávají stejné. Stejně tak je možné si stravu objednat telefonicky nebo na terminálu ve školní jídelně do 8.00 hodin. Po tomto čase již objednání stravy není možné. Co se týká objednávání stravy přes internet (webové stránky školy www.zsfrystak.cz) je nutné si u vedoucí kuchyně paní Marie Chudožilové vyzvednout nové přístupové údaje. Dosavadní přístupové údaje již nefungují.
Pokud tedy máte zájem o objednávání stravy přes web, dostavte se do kanceláře jídelny (pondělí od 6.00 do 13.00 hodin) a požádejte o přístupové údaje. Toto platí pro žáky školy a ostatní strávníky.
V průběhu měsíce září bude realizována  možnost vkládání peněz na účty strávníků z bankovního účtu. O postupu budete včas informováni jak na webu školy, tak žáci prostřednictvím svých třídních učitelů. Z tohoto důvodu je tedy nutné na začátek školního roku vložit peníze na účet po staru  u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy