Deváťáci v Osvětimi

Napsal žáci 9. ročníků dne .

7. dubna jsme se zúčastnili exkurze do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Základní informace jsme získali už v hodinách dějepisu, takže jsme měli určitou představu, co nás čeká, ale teprve osobní zkušenost nám pomůže se na vlastní oči přesvědčit, jak velké a strašné toto místo za války bylo.
Vyjeli jsme již v 5.30 ve velmi hojném počtu. Společně s námi cestovalo i několik žáků ze školy ve Zborovicích. Téměř třiapůlhodinová cesta, kterou jsme si krátili povídáním nebo poslechem hudby, rychle a bez problémů uběhla.
Na místě samém nás přivítala zamračená obloha s deštěm. Toto počasí ještě víc umocňovalo pochmurnou atmosféru. Autobus zastavili na rozlehlém parkovišti a naše skupina se vydala na prohlídku první části tábora – Osvětimi I. , muzea holocaustu. Před vchodem postávaly skupinky dalších výprav. Zaslechli jsme i angličtinu, italštinu, či ruštinu. Před samotným vstupem nám byly ještě rozdány přijímače se sluchátky, díky kterým jsme dokonale slyšeli naši česky hovořící průvodkyni. Atmosféra byla ponurá a po vstupu do samotného objektu nás naplno zasáhla a pohltila. Prošli jsme branou se známým nápisem Abeit macht frei a slečna Mája nám začala všechno dopodrobna popisovat. Postupně jsme navštívili několik cihelných budov – tzv. bloků, ve kterých jsou umístěny věci, které po vězních zbyly a které Němci nestačili zlikvidovat. Za skleněnými vitrínami jsou k vidění lidské vlasy, brýle, protézy, boty, krémy, kartáče, hrnce, kufry a mnoho dalšího. Zvlášť silně na nás zapůsobily botičky a oblečení malých dětí. Dozvěděli jsme se, jak nelidsky bylo s vězni zacházeno, jak tvrdě museli pracovat, a přitom jejich strava byla absolutně nedostatečná. V jednom bloku nás zaujala chodba, ve které visely fotografie vězňů. Pod fotkou bylo uvedeno jméno a příjmení, datum narození a údaj, kdy se do Osvětimi tento člověk dostal a kdy zemřel. Průměrná doba přežití tak činila pouhých několik týdnů popřípadě měsíců.
Na závěr prohlídky muzea jsme vstoupili do jediné zachované plynové komory. Všech se zmocnil stísněný pocit, když jsme si uvědomili, že se nacházíme na místě, kde Němci otrávili jedovatým cyklonem B tisíce lidí a jejich těla pak pálili v pecích krematoria, když jim ještě předtím vytrhali z úst zlaté zuby.
Když jsme vyšli z muzea, byli jsme všichni zamlklí a smutní a přemýšleli, co nás ještě čeká v druhé části – v Birkenau, která se nachází asi 3 km od původního osvětimského tábora. Už z oken autobusu jsme viděli obrovskou plochu, kterou tento tábor zabíral. Kráčeli jsme podél kolejí, které vedly až dovnitř tábora. Tudy za války vjížděly transporty s rasově nepohodlnými lidmi / hlavně Židy / z celé Evropy. Jeden původní vagón je zde zachován jako připomínka těch strašných časů. Nedokázali jsme pochopit, jak se do něčeho tak malého mohlo vměstnat až 80 lidí, kteří museli celou cestu stát. Nebylo divu, že už během transportu zemřeli hlavně starší lidé a děti. Bylo nad jejich síly transport přežít. Po několika stovkách metrů jsme se ocitli před velkou hromadou suti. Byly to zbytky plynových komor a krematorií, které nacisté vyhodili do povětří ve snaze zahladit stopy svých zločinů. Následně jsme se vypravili na prohlídku jedné z budov. Viděli jsme palandy, na kterých lidé spávali, ale hlavně umírali - chladem, udušením, průjmem, nemocemi nebo nejčastěji slabostí. Na závěr celé prohlídky nám paní průvodkyně řekla několik vět k zamyšlení. Myslíme si, že návštěva osvětimského tábora donutila každého z nás přemýšlet o spoustě věcí i dlouho po příjezdu domů a vážit si toho, co dnes považujeme za samozřejmé.

žáci 9. ročníků

Fotografie z této akce naleznete ve FOTOGALERII