Projekt Maják

Napsal Miluše Šafářová dne .

Maják – to je pracovní název projektu Zlínského kraje, který je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách.
Potěšilo nás, že i naše škola byla vybrána do tohoto projektu, který trvá od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015. Partnerem projektu je 16 středních škol a partnerem naší základní školy je Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín.
Realizace projektu probíhá ve dvou rovinách.
Jednak formou osmi sdílených dílen – v kvalitně a moderně vybavených prostorech sloužících pro výuku studentů SPŠP COP Zlín získávají naši žáci dovednosti polygrafické, základy programování CNC a práce s číslicově řízenou technikou, základní rukodělné činnosti, vytváření silnoproudých zapojení, dovednosti v oblasti slaboproudé elektrotechniky, mechatroniky (automatizace, robotizace), zpracovatelských oborů (Design spotřebních výrobků, práce s 3D tiskem a v CAD systému), galanterní výroby (zhotovení klíčenek, peněženek, opasků, obalů na diáře, pouzder na mobilní telefony…).
Druhou rovinu k získávání praktických i teoretických vědomostí tvoří kroužky (volnočasové aktivity) – kroužek robotiky, kroužek polygrafických dovedností, kroužek 3D a galanterní kroužek. Kroužky jsou zcela zdarma a probíhají každý druhý týden. Výrobky si mohou žáci odnést domů a mají proplacené jízdné do kroužku.
V rámci spolupráce už proběhly 2 sdílené dílny. Prvních dílen se zúčastnili žáci devátých tříd a seznámili se tak se všemi technickými obory dané střední školy. Druhé dílny byly pouze pro osmé ročníky. Žáci osmých ročníků byli rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina pracovala celý den pouze v jedné dílně a vyráběla určitý výrobek (např. elektronickou hrací kostku). Výuka proběhla v dílně slaboproudé elektrotechniky, silnoproudé elektrotechniky, ve specializované učebně mechatroniky (robotiky) a ve specializovaných galanterních dílnách.
Všechny praktické činnosti, které si mohli naši žáci v dílnách vyzkoušet, přispěly k lepší představě o budoucím povolání, o budoucí profesi.
Další dílny čekají osmáky v lednu, únoru a dubnu. Věřme, že se jim budou líbit tak, jako ty listopadové a středoškolští učitelé budou Fryštačany opět chválit nejen za výbornou pracovní morálku, ale i za vynikající zručnost a trpělivost. S takovými žáky je pak radost někam chodit!

 

Několik fotografií z tohoto projektu najdete v Galerii.

 

Miluše Šafářová