Rada školy

Rada školy je zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006.

Má celkem 9 členů.

Předsedkyně: Lenka Málková (zástupce zákonných zástupců).
Zástupce zákonných zástupců žáků: Ing. Libor Kučera, Martin Němec
Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Miluše Šafářová
Zástupce zřizovatele: Ing. M. Šímová, Mgr. Marcela Ševelová, Pavel Kozojed

Zápis ze schůze
29. 3. 2017

dokument PDF 352 kB

Zápis ze schůze
9. 10. 2017

dokument PDF 354 kB