Rada školy

Rada školy zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Celkem 9 členů. Předsedkyně: Lenka Málková

Zástupce zákonných zástupců žáků: Ing. František Odstrčil, Romana Jančíková

Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Miluše Šafářová
Zástupce zřizovatele: Ing. M. Šímová, Mgr. Petr Pagáč, Mgr. Lenka Jasenská


Volební řád ŠR

dokument PDF 1 MB

Jednací řád ŠR

dokument PDF 276 kB

Zápis ze schůze
29. 3. 2017

dokument PDF 352 kB

Zápis ze schůze
9. 10. 2017

dokument PDF 354 kB

Výroční zpráva 2017/18

dokument PDF 9,03 MB

Zápis ze schůze
9. 10. 2018

dokument PDF 232 kB

Zápis z mimořádné schůze
14. 1. 2019

dokument PDF 136 kB