Rada školy

Rada školy zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Celkem 9 členů. Předsedkyně: Lenka Málková

Zástupce zákonných zástupců žáků: Ing. František Odstrčil, Romana Jančíková

Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Miluše Šafářová
Zástupce zřizovatele: Ing. M. Šímová, Mgr. Petr Pagáč, Mgr. Lenka Jasenská


Volební řád ŠR

dokument PDF 124 kB

Oznámení o konání voleb

dokument PDF 104 kB

Kandidátní listina

dokument PDF 116 kB

Zápis ze schůze
29. 3. 2017

dokument PDF 352 kB

Zápis ze schůze
9. 10. 2017

dokument PDF 354 kB

Zápis ze schůze
9. 10. 2018

dokument PDF 232 kB

Zápis z mimořádné schůze
14. 1. 2019

dokument PDF 136 kB