Rada školy

Rada školy zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Celkem 9 členů. Předsedkyně: Lenka Málková

Zástupce zákonných zástupců žáků: Šárka Kolajová, Romana Jančíková

Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Miluše Šafářová
Zástupce zřizovatele: Ing. M. Šímová, Mgr. Petr Pagáč, Mgr. Marián Končák