PLÁN PRÁCE č. 8 školní rok 2021/2022 od 18. 10. do 22. 10. 2021 42. týden

Den   Datum   Činnost   Zodpovídá

Po   18. 10.   Třídní schůzky 1.B - 17:00 hod.
Stmelovací program na DISU - 8.A
Týden zdraví - 3.B (probíhá celý týden)
  Dra

MD

Út   19. 10.   Stmelovací program na DISU - 8.A
Seminář žáci s PAS - 9:00 - 13:00 hod
Seminář pro vých. poradce na SŠ CHC
 
Mun
Ša

St   20. 10.   Porada výchovných poradců Zlín   Ša

Čt   21. 10.   Mléko do škol - roznos    

  22. 10.