Organizační zajištění školního roku 2021 - 2022

01. 09. 2021 Zahájení školního roku
27. 10. 2021 a 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
23. 12. 2021 - 02. 01. 2022 Vánoční prázdniny
31. 01. 2022 Konec 1. pololetí
04. 02. 2022 Pololetní prázdniny
07. 02. 2022 - 13. 02. 2022 Jarní prázdniny
14. 04. 2022 Velikonoční prázdniny
30. 06. 2022 Konec školního roku
01. 07. 2022 - 31. 08. 2022 Hlavní prázdniny
   
   

Zvonění

7:00 vstup žáků do školy
7:20 zvonění na řádné vyučování
7:25 - 8:10 1. vyučovací hodina
8:20 - 9:05 2. vyučovací hodina
9:20 zvonění k přestěhování tříd
9:25 - 10:10 3. vyučovací hodina
10:20 - 11:05 4. vyučovací hodina
11:20 - 12:05 5. vyučovací hodina
12:10 - 12:55 6. vyučovací hodina
13:30 - 14:15 7. vyučovací hodina
14:25 - 15:10 8. vyučovací hodina