Vážení rodiče,

chtěla bych Vám nabídnout nové služby Dětského centra Zlín p. o. Burešov, které poskytuje okamžitou, anonymní a bezplatnou pomoc dětem a jejich rodinám v obtížných situacích př. výchovné a vzdělávací problémy dětí, finanční potíže, rozvod, tragická událost, spáchání trestného činu rodičů, propadnutí návykovým látkám aj. Jde o tři služby: ZDVOP, SAS, KP. Více informací na www.dczlin.cz


ZDVOP

Pohotovostní linka:
736 510 355Poskytuje dočasný pobyt dětem, o které se momentálně nemůže postarat vlastní rodina. Kapacita služby je 8 lůžek, 1 pracovnice se stará nejvýše o 4 děti. Děti mají stravu, ošacení, prostory pro hru,
k přípravě do školy, je jim poskytnuta sociální a psychologická péče.

V jaké situaci lze službu využít?

- čeká vás neodkladná operace a dítě nemá kdo hlídat
- neteče vám pitná voda nebo nejde elektřina
- týrání partnerem a nevezmou vás do azylového domu
- propadl jste návykovým látkám (alkohol, drogy)
- v případě autohavárie, úmrtí, spáchání trestného činu
- v případě živelné pohromy aj.

SAS

Pohotovostní linka:
739 544 907

Tato pomoc je nabízena rodinám v tíživé životní situaci např. ztráta bydlení, výchovné a vzdělávací problémy s dětmi, obtíže se zadlužením, hledání zaměstnání aj. Jde o terénní službu, kdy pracovníci navštěvují rodiny v jejich domácím prostředí nebo jiném domluveném místě ve všední dny od 7.00 do 18.00 hod nebo ambulantní služba na adrese Dětského centra v úterý od 12.00 do 17.00 nebo dle telefonické domluvy. Působení v oblastech ORP Zlín, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Vizovice. Služba je dobrovolná, bezplatná, může být anonymní.
KP


Pohotovostní linka:
730 166 862

Služba je poskytovaná rodinám v akutní krizi, v řádech několika dnů až týdnů, prostřednictvím ambulance i mobilního týmu. Akutní krizí může být závažná životní situace, která je vnímána jako naléhavá, ohrožující zdraví nebo život. Služba je dobrovolná, bezplatná,  může být anonymní.
  Školní metodik prevence Hana Krajčová