Pedagogičtí pracovníci

Počet zobrazení
Vaše jméno Pracovní pozice Telefon
Sovadina Libor ředitel školy 577 911 052
Uhříková Helena zástupce ředitele
Dlabajová Irena učitelka
Dračková Pavlína učitelka
Drábková Magda učitelka
Floriánová Daniela učitelka
Galíková Eliška učitelka
Hájková Jana učitelka
Horáková Marie vychovatelka ŠD, učitelka 731 964 449
Kalandrová Drahomíra učitelka
Kalandrová Jana učitelka
Klapilová Marcela učitelka
Knedlová Sylva učitelka
Kolářová Helena učitelka
Koždoňová Helena učitelka
Krajčová Drahomíra učitelka
Krajčová Hana učitelka
Malíšková Eva učitelka
Matulík Radek učitel
Minaříková Lena učitelka
Nedbal Tomáš učitel
Ondrášová Helena učitelka
Řiháková Věra učitelka
Skopal Jan učitel
Slobodianová Ludmila učitelka
Sovadinová Michaela vychovatelka ŠD, učitelka
Šafářová Miluše učitelka
Šenkyříková Edita učitelka
Truhlářová Lenka učitelka
Zdráhalová Petra učitelka