Zaměstnanci školy

Počet zobrazení
Vaše jméno Pracovní pozice Telefon
Dušová Helena sekretariát ředitele 577 911 052
Jašková Renata vedoucí jídelny 577 911 112
Láníčková Irena vychovatelka ŠD 731 964 449
Munclingerová Petra asistentka pedagoga
Orsavová Dana vychovatelka ŠD 731 964 449
Švachová Lenka školní psycholožka 775 925 019