nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školy
Zdroj: MŠMT

Odvolání

 • Podává se do tří pracovních dnů od rozhodnutí (tj. do 20. května 2024).
 • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.
 • Odvolání není možné podat přes DiPSy. Odvolání se podává řediteli školy, a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním.
 • Smysl dává odvolání proti nepřijetí na prioritnější školu v případě chyb ve správním řízení, např. špatný součet bodů za jednotlivá kritéria či záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou uchazečů.
 • Smysl nedává odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat až na základě druhého kola přijímacího řízení.
 • Smysl také nedává odvolávat se v případě méně prioritní školy, kdy je uchazeč přijat na prioritnější školu.

Vzdání se práva na přijetí

 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole).
 • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.
 • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

2. kolo přijímacího řízení

slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).
Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

 • 20. května 2024 - v DIPSy zveřejnění seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení
 • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola
 • od 8. do 12. června 2024 - talentové a školní přijímací zkoušky, konají se ve středních školách, které je vypisují
 • 18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

3. a další kola přijímacího řízení

 • 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
 • Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.


Leták MŠMT – Jak se přihlásit do druhého kola

 

Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.