nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

Začátkem listopadu se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili kurzu sebeobrany pořádaného naší školou v rámci projektu „Sebeobrana do škol“, který realizuje Zlínský kraj a naše škola se do něj pilotně zapojila.

Kurz probíhal ve čtyřech dnech pro děvčata a chlapce zvlášť pod vedením instruktora Bc. Michala Řezníčka - lektora reálné sebeobrany v tělocvičně školy. Reálná sebeobrana neřeší jen jednotlivé připravené útoky, ale celé typické situace (např. přepadení, znásilnění, obtěžování) v běžném oděvu a v běžném prostředí, např. v dopravním prostředku, ve ztemnělém parku nebo v tlačenici. Systémy reálné sebeobrany vnímají konfliktní situace v širším kontextu. Kromě samotných technik fyzického zneškodnění útočníka se proto věnují například i psychické, morální, zdravotnické nebo právní přípravě. Reálná sebeobrana tak může uživatele provázet konfliktem ještě před samotným bojem (slovní kontakt, předcházení konfliktu), v jeho průběhu (fyzický kontakt), i po něm (řešení důsledků konfliktu). Kurz se shledal u našich žáků s velkým úspěchem a budeme se snažit v jeho realizaci pokračovat.

Mgr. Libor Sovadina


Kurz sebeobrany

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 jsme se my, dívky z 9. B, zúčastnily kurzu sebeobrany. Ráno jsme se sešly v šatně a převlekly se do sportovního oblečení. Přesunuly jsme se do tělocvičny, kde nás čekal sympatický pan instruktor.
    
Na začátku jsme si zahrály pár zahřívacích her. Poté jsme si vyzkoušely, jak bychom reagovaly na útok bez jakékoliv průpravy. Byly jsme upozorněny na naše chyby, ale také pochváleny za naši odvahu. Následovala výuka správných postojů, držení těla a těch nejlepších reakcí na útok. Zkoušely jsme rozsah našich hlasivek a probouzely v sobě naše ,,vnitřní lvice“. Na závěr jsme si zahrály ještě několik her a pan instruktor nás poučil o tom, jak důležitá je i lstivost a předvídání nebezpečných situací.
    
Celý kurz byl pro nás užitečný, ale i zábavný. Kdybychom snad někdy byly v ohrožení, tak budeme vědět, jak zareagovat. Děkujeme za tuto zkušenost 😊
          
Lucie Orsavová, Eliška Truhlaříková, Kateřina Polepilová, Hana Kadlčáková (9. B)


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.