nám. Míru 7, 763 16 Fryšták            +420 577 911 052              reditel@zsfrystak.cz            Dat. schránka: mffmk7m            IČO: 750 22 702            IČ provozovny: 1001011848

V závěru kalendářního roku se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze na SPŠ polytechnické COP ve Zlíně, kde se seznámili se všemi obory, které střední škola nabízí absolventům základních škol. Jednalo se o obory polygrafické, elektrotechnické, strojírenské a informační technologie. Součástí exkurze byl i nácvik praktických dovedností, kdy naši žáci pod vedením středoškoláků zapojovali různé elektrické obvody.
Navštívili jsme učebny, dílny, získali informace o motivačních stipendiích, praxi ve firmách, aktivitách pořádaných střední školou v rámci stáží a mezinárodních veletrhů. Zajímalo nás i uplatnění na trhu práce. Překvapením bylo, že všichni absolventi této střední školy mají možnost pracovat ve svém oboru a značná část studentů je oslovena už během praxe s nabídkou trvalého zaměstnání. Co je ale nejdůležitější? Mít zájem v oboru pracovat.
Děkujeme Střední průmyslové škole polytechnické za velmi dobře připravený celodenní program, který přispěl k lepší orientaci ve studijních oborech a u mnohých žáků podpořil výběr budoucí profese.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.


Základní škola Fryšták, okres Zlín,

příspěvková organizace

nám. Míru 7, 763 16 Fryšták

 

Copyright © 2023 zselektro. Všechna práva vyhrazena.