Volby do Školské rady 2022-2025

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Oznámení o konání voleb do školské rady při ZŠ Fryšták

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) oznamuji konání voleb do školské rady při ZŠ Fryšták.

Termín konání voleb: úterý  6.  9.  2022 od 9.00 do 16.30 hodin

Termín zveřejnění výsledků voleb na webu školy :  pátek 9. 9. 2022

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy) v souladu s volebním řádem školské rady mohou podávat návrhy na kandidáty do školské rady formou kandidátní listiny (ke stažení na www.zsfrystak.cz v sekci školská rada), kterou doručí do kanceláře školy osobně v době provozu školy, poštou, nebo datovou schránkou v termínu od 29. 8. do 31. 8. 2022. Kandidátní listina musí být řádně vyplněná.

Seznam kandidátů, kteří se zúčastní voleb do školské rady, bude zveřejněn v pátek 2. 9. 2022 na webu školy.

Volby členů školské rady proběhnou v úterý 6. 9. 2022 od 9.00 do 16.30 hodin. V tomto čase mohou oprávnění voliči odevzdat volební lístek, na kterém označí maximálně tři kandidáty do školské rady v kanceláři školy. Volební lístky budou k dispozici
v kanceláři školy. O účasti oprávněných voličů bude veden zápis.

V souladu s volebním řádem byla ředitelem školy jmenována volební komise ve složení:

Mgr. Helena Uhříková
Helena Dušová


Ve Fryštáku 28. 7. 2022
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Volební řád Školské rady

Kandidátní listina do voleb Školské rady