Čtrvťáci na hradě Lukově

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

V hodinách vlastivědy probíráme ve čtvrté třídě hlavní události nejstarších českých dějin. Začínáme pravěkem. Děti se dozvídají mnoho nového o době kamenné, bronzové i železné. Pokračujeme informacemi za života Keltů na našem území, příchodem Slovanů a vládou prvních přemyslovských knížat.
Rozhodli jsme se, že k teoretické výuce přidáme i kousek praktických zkušeností a dětem umožníme na vlastní oči vidět nálezy z vykopávek, gotický oblouk, pilířový most nebo vstupní hradní bránu. Proto jsme v úterý 12. října navštívili hrad Lukov.
Jak se den vydařil a jak to vše probíhalo, se dozvíte ze slohových prací a několika fotografií, které naleznete v galerii.
Náš vlastivědný výlet

Na hrad Lukov jsme jeli v úterý 12. 10. 2021. Sraz byl ve školní šatně ve Fryštáku v 7.25. Potom jsme autobusem jeli do Lukova. Když jsme do Lukova přijeli, tak jsme šli na hrad. Byla tam louka. Dostali jsme první úkol. Hráli jsme si na pravěké lovce a měli vyhloubit jámu pomocí kamenů a klacků. Druhý úkol byl běh. Běžel jsem a byl jsem třetí. Potom následovaly úkoly z vlastivědy a přírodovědy.
Jak jsme přišli na hrad, tak jsme posvačili a šli na prohlídku hradu s panem Holíkem.
Šli jsme i ke zdi, ve které byla zazděna žena. Po prohlídce jsme se vraceli zpátky přes Králky. Chvilku jsme tam seděli na skále a potom šli kousek lesem a seběhli po louce k hřišti. Na hřišti jsme si chvilku hráli. Potom pro nás přijel pan ředitel a jeli jsme do školy.
Nejvíce se mi líbilo hřiště.
            
Kryštof Kučera


Výlet na hrad Lukov
V úterý 12. října jsme jeli s 4. B na výlet na hrad Lukov. Cestou jsme plnili různé úkoly z přírodovědy a vlastivědy, za které jsme dostávali stříbrňáky. Potom jsme posvačili u hradu, kde jsme měli zamluvenou prohlídku. Dozvěděli jsme se něco o historii hradu.
Na závěr výletu paní učitelky týmům spočítaly stříbrňáky a vítězný tým dostal zlatou odměnu.
            
Lucie Martináková