Nová opatření MŠMT k úpravě přijímacích zkoušek na SŠ

Napsal Miluše Šafářová dne .

Dne 5. 1. 2021 vydalo Ministerstvo školství opatření k úpravě přijímacích zkoušek pro maturitní obory středních škol. Potvrdilo v něm již dříve avizovanou změnu.

Letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky (dále jen zkratka JPZ). Informace o nekonání JPZ musí být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první kolo přijímacího řízení zveřejněných 31. 1. 2021. Ředitelé SŠ mohou uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek (tzv. školní přijímací zkouška) nebo zcela bez zkoušek.

Jednotná přijímací zkouška

 • Pokud zvolí ředitel střední školy JPZ (testy Cermatu z M a Čj), budou se konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2021.
 • Ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení (dosud platilo 60 %, v případě Gymnázia se sportovní přípravou 40 %), změna podílu JPZ musí být uvedena v kritériích pro první kolo přijímacího řízení.
 • O tom, zda ve škole budou JPZ, nebo ne, budou moct ředitelé u čtyřletých oborů rozhodnout do 8. března na základě počtu podaných přihlášek na školu. Pokud si ředitel tuto možnost vyhradí, bude uvedeno v kritériích pro první kolo přijímacího řízení. Informaci o nekonání stanovených přijímacích zkoušek ředitel zveřejní na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. března 2021 ji sdělí uchazečům o vzdělání.
 • Pokud uchazeč podá jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ nekoná, a zároveň podal jednu přihlášku do čtyřletého maturitního oboru, ve kterém se JPZ koná, koná uchazeč JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
Školní přijímací zkouška
 • Pokud se JPZ z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Termín školní přijímací zkoušky bude uveden v kritériích pro první kolo přijímacího řízení.
 • Školní přijímací zkouška se může konat distančním způsobem.
Další změny
 • V případě, že škola nebude mít víc přihlášek než nabízených míst pro uchazeče, bude moct přijímat uchazeče i zcela bez zkoušek. Možnost, že zkoušky nebudou, musí ale už předem uvést v kritériích pro první kolo přijímacího řízení.
 • Na celkovém hodnocení přijímacího řízení se vždy podílí i vysvědčení z předchozího vzdělávání, střední školy mohou rozšířit okruh vysvědčení, nehodnotí se vysvědčení z druhého pololetí 8. ročníku.
 • Seznam přijatých uchazečů do oborů s maturitní zkouškou zveřejní ředitel střední školy nejdříve 28. dubna 2021.
 • Vyhlášená podoba přijímacího řízení v maturitních oborech má platit pouze v aktuálním školním roce.
Nezměněno
 • Každý žák může podat 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání (na 2 střední školy nebo na 2 obory na jedné střední škole).
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2021.
 • Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích budou konat JPZ ve dnech 14. a 15. dubna 2021 (žádná změna), na rozdíl od žáků, kteří se hlásí na čtyřleté obory, mohou v případě neúspěchu pokračovat v základním vzdělání.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Miluše Šafářová, výchovná poradkyně.