Provoz školy od 4. 1. 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

V pondělí 4. 1. 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. tříd. Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančně doma pomocí aplikace Teams a úkoly zadávanými k vypracování prostřednictvím školního portálu Škola online. Rozvrh výuky hodin Teams bude žákům sdělen jednotlivými třídními učiteli.

Provoz ve škole bude probíhat dle metodiky MŠMT (viz. příloha) následovně:

  • Žáci 1. a 2. tříd budou tvořit neměnné skupiny po celou dobu pobytu ve škole (výuka, stravování, školní družina).
  • Žáci budou do školy vcházet hlavním vchodem do šaten. Při vstupu do školy a po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci na obličeji roušku. Dětem dejte i náhradní roušku pro případ potřeby a sáček na jejich uložení.
  • Připomeňte dětem nutnost pečlivé hygieny rukou a dodržování hygienických opatření.
  • Školní družina bude v provozu ve dnech školního vyučování do 15. 30 hodin. V provozu budou čtyři oddělení školní družiny 1.A, 1.B, 2.A, 2.B. Při vyzvedávání dětí z družiny je rodičům zakázáno vstupovat do budovy školy. Rodič ohlásí, které dítě si vyzvedává a počká na jeho příchod venku na školním dvoře. Časy vyzvedávání dětí jednotlivých tříd v případě, že dítě nechodí na oběd, nebo do družiny vám oznámí třídní učitelka.
    Kontakty na vychovatelky:
          1. A – Mgr. M. Sovadinová, 704406490      1. B. – I. Láníčková, 731 964 449
          2. A – D. Orsavová, 739 822 736               2. B – Bc. M. Horáková, 731 964 449
  • Školní stravování pro žáky ve škole bude v provozu jako obvykle. Žáci mohou využívat svačinu i oběd, které si předem objednají. Svačit budou děti ve třídách, kde jim bude svačina přinesena. Roušku je možno sundat jen při konzumaci jídla u stolu nebo v lavici.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
Žákům při distančním vzdělávání není umožněno chodit na oběd do školní jídelny. Mohou si oběd za dotovanou cenu odnést domů v jídlonosiči, který ráno do 8.00 hodin odevzdají v chodbě u vstupu do jídelny od sportoviště. Jídlonosiče je možné zde odevzdat i den předem, během odběru oběda.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků při distančním vzdělávání ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagog). Zájemci o tyto konzultace se domluví na termínu a čase s jednotlivými vyučujícími.

V případě dotazů můžete telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kancelář školy, případně vedení školy.

Mgr. Libor Sovadina

PŘÍLOHA