Přijímací zkoušky na střední školy 2020

Napsal Mgr. Jan Skopal dne .

Uplynulý školní rok 2019 – 2020 se od všech předchozích výrazně lišil. Uzavření škol vzhledem k pandemii Covid-19 způsobilo nemalé komplikace žákům, rodičům a učitelům. Nejvíce zasaženou skupinou byli žáci devátých tříd, protože stejně jako v předchozích letech je čekala přijímací zkouška na střední školy a čtyřleté učební obory. Na rozdíl od minulých let měli žáci jen jeden pokus, jednotný test pro všechny školy z jazyka českého a matematiky proběhl pouze v jednom termínu. Díky částečnému uvolnění pravidel před zkouškami a perfektnímu organizačnímu zajištění vedením školy měli naši žáci možnost třítýdenní intenzivní přípravy před zkouškami z obou zmíněných hlavních předmětů. Nebylo to jednoduché, poněvadž úloha učitele je v takovéto situaci nezastupitelná. Přesto však žáci vzali svou přípravu velmi vážně a poctivě pracovali na zlepšení svých vědomostí a dovedností, což vyučujícím jejich práci usnadnilo. Ani rodiče nezůstali stranou a jejich významná pomoc při práci učitelům velmi pomohla. Toto společné úsilí přineslo skvělé výsledky a zcela jistě se vyplatilo. Naši žáci byli ve srovnání s výsledky 66 470 uchazečů o místo na střední škole či čtyřletém učebním oboru v testu z jazyka českého lepší o 4,1 % a v testu z matematiky lepší dokonce o 15 % nad celorepublikovým průměrem. Vzhledem k hodně ztíženým podmínkám, které byly sice pro všechny stejné, ale ne všichni se s nimi dokázali vyrovnat, je tento výsledek jednoznačným důkazem vysoké úrovně výuky v naší škole, což je zásluhou vedení, vyučujících a všech pracovníků školy. Za zmínku jistě také stojí, že k přijímacím zkouškám bylo přihlášeno 39 ze 44 žáků devátého ročníku, vlastně téměř všichni. Mnozí byli přijati současně na obě vybrané školy a výběrem jedné z nich uvolnili místo těm, kteří zpočátku skončili pod čarou. Nakonec se tak dostali všichni naši žáci na vybrané školy na první pokus. Je to skvělá vizitka pedagogického úsilí v Základní škole Fryšták
a věřím, že to bude stejné, ne-li lepší i v letech příštích.

Mgr. Jan Skopal