Organizace školního roku 2020 - 2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.30 hodin na venkovním sportovišti (Sokolovně) u školy. V této chvíli předpokládáme, že za dodržení hygienických podmínek by měla proběhnout většina chystaných akcí jako je adaptační kurz 6. tříd, lyžařský kurz nebo zájmové kroužky.  Výuka by měla probíhat relativně normálně, roušky zatím nejsou povinné. Počítejte ale s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou se nebude moci vyučování zúčastnit. Pokud se příznaky objeví v průběhu výuky, bude rodič vyzván, aby si dítě vyzvedl a odvezl domů.

Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov. Plánujeme tedy, že by se úvodní třídní schůzky konaly pouze v prvních a šestých třídách. Ostatní schůzky by proběhly dálkovým způsobem. Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým do prvních tříd bude dovolen pouze v rouškách. Rodiče ostatních žáků žádáme, aby do tříd s dětmi nechodili. Rodičům bude umožněn vstup do budovy jen za účelem zápisu do školní družiny, zajištění stravování dětí (čip, přístupové kódy), vyřízení slev na jízdné a nutných potvrzení v kanceláři školy.

Budeme se snažit, aby problémy s pandemií koronaviru znepříjemnily život vám a především vašim dětem co nejméně. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Organizace výuky 1. září 2020:
•   slavnostní zahájení školního roku na venkovním sportovišti v 8.30 hodin,
•   přesun žáků do tříd pod vedením třídních učitelů bez přezouvání, základní informace na další dny,
•   zápis do školní družiny (ve třídách družin, vstup ze školního dvora) po zahájení roku,
•   vyřízení školního stravování (u okénka vedoucí školní jídelny, vstup krčkem ze dvora),
•   ukončení vyučování 9.30 hodin.

Organizace výuky 2. a 3. září 2020:

•   výuka dle rozpisu zvonění,
•   ukončení výuky 2. září: I. stupeň v 11.05 hodin, II. stupeň v 12.05 hodin,
•   2. a 3. září nebude odpolední vyučování,
•   školní družina v provozu do 16.30 hodin,
•   třídnické záležitosti ve třídách,
•   výměna učebnic.

Zvonění :

7:00  vstup žáků do školy 
7:20  zvonění na řádné vyučování 
7:25 - 8:10  1. vyučovací hodina 
8:20 - 9:05  2. vyučovací hodina 
9:20  zvonění k přestěhování tříd 
9:25 - 10:10  3. vyučovací hodina 
10:20 - 11:05  4. vyučovací hodina 
11:20 - 12:05  5. vyučovací hodina 
12:10 - 12:55  6. vyučovací hodina 
13:30 - 14:15  7. vyučovací hodina 
14:25 - 15:10  8. vyučovací hodina 

Rozvrh hodin jednotlivých tříd bude zveřejněn na webu školy začátkem září.
Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna na webu školy během prvního týdne výuky. Kroužky zahájí činnost od října 2020. Poplatek za jeden kroužek na školní rok je 400,- Kč.

Organizační zajištění školního roku 2020 - 2021

01. 09. 2020 Zahájení školního roku
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
23. 12. 2020 - 03. 01. 2021 Vánoční prázdniny
28. 01. 2021 Konec 1. pololetí
29. 01. 2021 Pololetní prázdniny
08. 03. 2021 - 14. 03. 2021 Jarní prázdniny
01. 04. 2021 - 02. 04. 2021 Velikonoční prázdniny
30. 06. 2021 Konec školního roku
01. 07. 2021 - 31. 08. 2021 Hlavní prázdniny
  
Mgr. Libor Sovadina