Konzultace pro žáky II. stupně

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Od pondělí 8. června mají žáci II. stupně možnost účastnit se konzultací k učivu z českého jazyka a matematiky. Účast na konzultacích je pro žáky II. stupně dobrovolná. Konzultace jsou určeny pro žáky 6. a 8. ročníků. Žáci 7. ročníku s ohledem na kapacitu školy pokračují v domácí výuce jako dosud.

O možnosti konzultací byli rodiče žáků 6. a 8. ročníku informování třídními učiteli.

Konzultace pro žáky 6. ročníku budou vždy v pondělí a ve středu v rozsahu dvou vyučovacích hodin (český jazyk, matematika).

Konzultace pro žáky 8. ročníku budou vždy v úterý a ve čtvrtek v rozsahu dvou vyučovacích hodin (český jazyk, matematika).

Žáci budou podle zájmu rozděleni do skupin s maximálním počtem 15. Každý žák si s sebou přinese učební materiály, psací potřeby, dvě roušky, sáček na jejich uložení, čestné prohlášení o zdravotním stavu (formulář uveden v záložce Informace-Pro rodiče), případně svačinu a pití. Školní stravování vzhledem k naplněné kapacitě školní jídelny skupinami žáků I. stupně není možné.

Sraz žáků ke konzultacím bude na školním dvoře, kde si je vyzvednou vyučující.

Pokud se vaše dítě bude účastnit konzultací, sdělte tuto skutečnost emailem třídnímu učiteli vašeho dítěte, nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020. Rozdělení žáků do skupin a časy srazů skupin na školním dvoře bude rodičům sděleno e-mailem nejpozději 5. 6. 2020.

Mgr. Libor Sovadina