Deváťáci jedou naplno

Napsal Miluše Šafářová dne .

Na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření zasedli také naši žáci 9. tříd do lavic, aby si zopakovali a procvičili učivo potřebné pro zvládnutí jednotné přijímací zkoušky na střední školu.

Příprava probíhá třikrát týdně (pondělí, středa, pátek), vždy 4 vyučovací hodiny a je zaměřena na český jazyk a matematiku. Žáci pracují ve třech skupinách pod vedením vyučujících českého jazyka (Lenky Truhlářové, Tomáše Nedbala) a matematiky (Heleny Ondrášové, Jana Skopala).

Povinnou školní docházku letos ukončí 44 žáků devátých tříd, z toho 39 děvčat a chlapců, kteří se hlásí o studium zakončené maturitní zkouškou, čeká státní jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Nyní je přijato pouze 5 žáků 9. tříd (3 žáci na učební obor a 2 žáci na maturitní umělecký obor (splnili kritéria talentové zkoušky).
Na osmiletá gymnázia se hlásí 4 žáci z pátého ročníku.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude mít jen jeden termín,
pro čtyřleté obory 8. června 2020 a pro víceletá gymnázia 9. června 2020.

V souvislosti s krizovým opatřením byl nově schválen zákon č. 135/2020 Sb.., o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020. Novinkou je:

1.  Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí ke vzdělávání není přípustné.
2.  Zápisový lístek se odevzdává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín uchazečům zkracovat).

    Termín odevzdání zápisového lístku
Obory bez jednotné přijímací zkoušky         23. června 2020
Čtyřleté obory s maturitní zkouškou   23. června 2020
Víceletá gymnázia   24. června 2020

Přejeme našim deváťákům, aby úspěšně zvládli všechna kritéria přijímacího řízeni a byli přijati na zvolený studijní obor. Držíme pěsti!

Fotografie z přípravy na přijímací zkoušky naleznete zde