Poděkování rodičům

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřil velké poděkování za zodpovědný přístup a pomoc při zdolávání domácího vzdělávání Vašich dětí. Uvědomuji si v plné míře, že tato situace je pro mnohé z Vás velmi komplikovaná a náročná, a to nejen z důvodu domácí výuky. Ve spolupráci s pedagogy naší školy se snažíme organizovat domácí výuku tak, aby byla pro žáky zvládnutelná. Je samozřejmé, že bez Vaší pomoci to zvládnout nelze. A za to Vám jménem všech učitelů velmi děkuji.

Doufám, že se situace brzy změní k lepšímu a opět se všichni ve škole setkáme. Vaše děti ani Vy se nemusíte obávat návratu do školy z důvodu úrovně zvládnutí učiva domácím vzděláváním. S žáky zpětně probereme důležité učivo, které je nutné k navázání na výuku v dalších ročnících. Co se týká hodnocení za II. pololetí tohoto školního roku je pravděpodobné, že využijeme spíše slovního hodnocení.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budete potřebovat radu nebo informace ohledně výuky, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv učitele formou e-mailové komunikace.
Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně optimismu a sil v této nelehké situaci. Zároveň připojuji i přání krásného jara a nadcházejících Velikonoc.

S pozdravem

Mgr. Libor Sovadina