Organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

S odkazem na opatření vydané MŠMT bude zápis dětí do 1. tříd v Základní škole Fryšták probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, případě odkladu povinné školní docházky jsou k dispozici v příloze tohoto sdělení na webu školy (www.zsfrystak.cz).
Vyplněnou žádost je možné doručit do školy prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem (zaslání prostým e-mailem nestačí), prostřednictvím pošty nebo vhozením do poštovní schránky na vstupních dveřích školy.
Doručení žádosti bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailem zaslaným vedením školy.
Termín pro podání žádostí je od 1. dubna do 30. dubna 2020.
K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a svého občanského průkazu za účelem prokázání totožnosti.
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do prvních tříd pro školní rok bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce před školou v prvním týdnu měsíce května. Přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly, které zákonný zástupce obdrží prostřednictvím e-mailu.
Plánovaná prohlídka školy v úterý 24. 3. 2020 se nekoná. Prohlídka školy a motivační část zápisu do 1. tříd proběhne v nejbližším možném termínu.

Ve Fryštáku 23. 3. 2020                                                                                                 

Mgr. Libor Sovadina

PŘÍlLOHA
Žádost o příjetí 2020-2021
Žádost o odklad školní docházky 2020-2021