Od Nového roku po masopust

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Během měsíce ledna a února jsme ve školní družině neměli čas zahálet. V tomto období jsme pro děti připravili další zajímavé aktivity.
V městské knihovně si pro nás pan knihovník nachystal program o ptactvu, seznámil nás s knižními novinkami a děti si mohly vyzkoušet různé pokusy podle připravených knih.
Do školní družiny za námi přijela zdravotní sestřička z nemocnice ve Zlíně. Projekt „NEBOJÍM SE U LÉKAŘE“ přijaly děti s velkým nadšením.
V rodinném centru KAMARÁD NENUDA ve Zlíně prožily děti relaxační hodinku ve snoezelenu a ve výtvarných dílničkách vyzkoušely techniku ENKAUSTIKA (malování horkým voskem) a techniku EBRU (zapouštění barev do vody).
Oblíbené pečení bylo tentokrát na téma sušenky. Naši malí cukráři upekli dva druhy vynikajících sušenek, o které se podělili se všemi dětmi v naší školní družině.
Masopustního veselí si děti užily při zhotovení rozličných masek a škrabošek.
Momentky z naší činnosti jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.